Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23018 - 1 Kronik 7
2023-02-01 20:09:41

Jego synem był Non, jego synem Jehoszua. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/7/27

Jego synem był Non, jego synem Jehoszua.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/7/27


23017 - 1 Kronik 6
2023-01-31 15:30:26

Synami Lewiego byli: Gerszom, Kehat i Merari. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/6/1 Dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z okolicznymi pastwiskami. Lecz pole tego miasta i jego sioła dali Kalebowi, synowi Jefunnego. (1 Kronik 6:40, 41 lub 1 Kronik 6:55, 56) http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/6/40

Synami Lewiego byli: Gerszom, Kehat i Merari.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/6/1

Dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z okolicznymi pastwiskami.

Lecz pole tego miasta i jego sioła dali Kalebowi, synowi Jefunnego. (1 Kronik 6:40, 41 lub 1 Kronik 6:55, 56)

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/6/40

23016 - 1 Kronik 5
2023-01-30 19:20:21

Synami Rubena, pierworodnego Izraela - gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego prawo pierworodztwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągania tego pierworodztwa do rodowodu, Gdyż Juda był najpotężniejszym w gronie swoich braci i od niego wywodził się panujący, chociaż prawo pierworodztwa należało do Józefa - http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/1 Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Chalach, do Chabor, do Hary, nad rzekę Gozan, i tam są do dnia dzisiejszego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/26 Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari (1 Kronik 5:27 lub 1 Kronik 6:1) https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/27 Jehosadak poszedł do niewoli, gdy Pan dał uprowadzić Judę i Jeruzalem do niewoli przez Nebukadnesara. (1 Kronik 5:41 lub 1 Kronik 6:15) http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/41

Synami Rubena, pierworodnego Izraela - gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego prawo pierworodztwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągania tego pierworodztwa do rodowodu,

Gdyż Juda był najpotężniejszym w gronie swoich braci i od niego wywodził się panujący, chociaż prawo pierworodztwa należało do Józefa -

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/1

Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Chalach, do Chabor, do Hary, nad rzekę Gozan, i tam są do dnia dzisiejszego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/26


Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari (1 Kronik 5:27 lub 1 Kronik 6:1)

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/27


Jehosadak poszedł do niewoli, gdy Pan dał uprowadzić Judę i Jeruzalem do niewoli przez Nebukadnesara. (1 Kronik 5:41 lub 1 Kronik 6:15)

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/5/4123015 - 1 Kronik 4
2023-01-28 18:56:19

Szimei miał szesnastu synów i sześć córek, lecz jego bracia nie mieli tylu synów i wszystkie jego rody nie były tak liczne jak potomkowie Judy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/4/27 Lecz Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała: W bólu rodziłam. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/4/9

Szimei miał szesnastu synów i sześć córek, lecz jego bracia nie mieli tylu synów i wszystkie jego rody nie były tak liczne jak potomkowie Judy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/4/27


Lecz Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała: W bólu rodziłam.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/4/9


23014 - 1 Kronik 3
2023-01-26 08:30:46

Ci zaś urodzili mu się w Jeruzalemie: Szimea, Szobab, Natan i Salomon, ci czterej z Batszeby, córki Ammiela. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/3/5 Synami Pedajasza byli Zerubbabel i Szimei; synem Zerubbabela był Meszullam i Chananiasz, ich siostrą zaś Szelomit. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/3/19

Ci zaś urodzili mu się w Jeruzalemie: Szimea, Szobab, Natan i Salomon, ci czterej z Batszeby, córki Ammiela.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/3/5

Synami Pedajasza byli Zerubbabel i Szimei; synem Zerubbabela był Meszullam i Chananiasz, ich siostrą zaś Szelomit.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/3/19

23013 - 1 Kronik 2
2023-01-25 22:31:21

Segub zrodził Jaira, do którego należały dwadzieścia trzy grody w ziemi Gilead. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/2/22 Także Jair, syn Manassesa, poszedł i zdobył ich osady, i nazwał je osadami Jaira. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/4-Ksiega-Mojzeszowa/32/41

Segub zrodził Jaira, do którego należały dwadzieścia trzy grody w ziemi Gilead.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/2/22

Także Jair, syn Manassesa, poszedł i zdobył ich osady, i nazwał je osadami Jaira.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/4-Ksiega-Mojzeszowa/32/41


23012 - 1 Kronik 1
2023-01-25 08:38:03

Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/1/10

Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/1/10


23011 - Mateusza 10
2023-01-24 08:36:35

A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/10/23

A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/10/23

23010 - Mateusza 9
2023-01-21 09:35:04

I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/9/9 A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za mną. I wstał, i poszedł za nim. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/14 Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/9/38

I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/9/9

A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za mną. I wstał, i poszedł za nim.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/14

Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/9/38

23009 - Mateusza 8
2023-01-20 22:03:04

A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/8/21 Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/9/59 A gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/8/28 I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/1

A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/8/21

Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/9/59

A gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/8/28

I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/1

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie