Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23138 - Estery 3
2023-09-05 16:07:16

Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hammedaty, potomka Agaga, i wywyższył go, i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/3/1 I uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie podnieść rękę na samego Mordochaja, skoro ujawniono przed nim jego narodowość, szukał Haman sposobności, aby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Achaszwerosza, jako rodaków Mordochaja. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/3/6 W miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan, w dwunastym roku panowania króla Achaszwerosza rzucono w obecności Hamana "pur", to znaczy los co do każdego dnia i każdego miesiąca, i los padł na trzynasty dzień dwunastego miesiąca, to jest miesiąca Adar. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/3/7

Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hammedaty, potomka Agaga, i wywyższył go, i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/3/1


I uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie podnieść rękę na samego Mordochaja, skoro ujawniono przed nim jego narodowość, szukał Haman sposobności, aby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Achaszwerosza, jako rodaków Mordochaja.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/3/6


W miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan, w dwunastym roku panowania króla Achaszwerosza rzucono w obecności Hamana "pur", to znaczy los co do każdego dnia i każdego miesiąca, i los padł na trzynasty dzień dwunastego miesiąca, to jest miesiąca Adar.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/3/7

23137 - Estery 2
2023-09-04 17:40:52

Po tych wydarzeniach, gdy ustał gniew króla Achaszwerosza, wspomniał on Waszti i to, co ona uczyniła, i to, co o niej postanowiono. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/2/1 Gdy więc na Esterę, córkę Abichaila, stryja Mordochaja, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski, pilnujący kobiet. I Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/2/15 Otóż w tym czasie, gdy Mordochaj był w orszaku królewskim, dwaj eunuchowie królewscy spośród stróżów progów, Bigtan i Teresz, wpadli w gniew i szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla Achaszwerosza. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/2/21

Po tych wydarzeniach, gdy ustał gniew króla Achaszwerosza, wspomniał on Waszti i to, co ona uczyniła, i to, co o niej postanowiono.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/2/1


Gdy więc na Esterę, córkę Abichaila, stryja Mordochaja, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski, pilnujący kobiet. I Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/2/15


Otóż w tym czasie, gdy Mordochaj był w orszaku królewskim, dwaj eunuchowie królewscy spośród stróżów progów, Bigtan i Teresz, wpadli w gniew i szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla Achaszwerosza.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/2/21

23136 - Estery 1
2023-09-01 21:36:11

I stało się za dni Achaszwerosza - a Achaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestu siedmiu prowincjami http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/1/1 Lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozzłościł się bardzo i gniew w nim zapłonął. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/1/12 Bo wieść o postępku królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet, i zaczną pogardzać swoimi mężami, i powiedzą: Król Achaszwerosz kazał przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/1/17

I stało się za dni Achaszwerosza - a Achaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestu siedmiu prowincjami

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/1/1


Lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozzłościł się bardzo i gniew w nim zapłonął.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/1/12


Bo wieść o postępku królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet, i zaczną pogardzać swoimi mężami, i powiedzą: Król Achaszwerosz kazał przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/1/17

23135 - Judy 1
2023-08-31 12:42:55

Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Judy/1/1 Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/55 Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Judy/1/4 Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Judy/1/9 O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Judy/1/14 Gdy mawiali do was: W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Judy/1/18

Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Judy/1/1


Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/55


Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Judy/1/4


Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Judy/1/9


O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Judy/1/14


Gdy mawiali do was: W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Judy/1/18

23134 - Marka 16
2023-08-30 15:21:20

A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/16/1 I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/16/9 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/16/16 I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/13/13

A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/16/1


I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/16/9


Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/16/16


I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/13/13

23133 - Nehemiasza 13
2023-08-29 12:56:34

Swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/13/4 A gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/13/7 Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jeruzalemie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/13/16 A gdy jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliasziba, został zięciem Choronity Sanballata, wypędziłem go od siebie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/13/28

Swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/13/4


A gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/13/7


Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jeruzalemie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/13/16


A gdy jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliasziba, został zięciem Choronity Sanballata, wypędziłem go od siebie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/13/28

23132 - Nehemiasza 12
2023-08-28 13:04:16

W rodzinie Abiasza Zikri, w rodzinie Miniamina..., w rodzinie Moadiasza Piltaj. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/12/17 A cały Izrael w czasach Zerubbabela i w czasach Nehemiasza dawał codziennie śpiewakom i odźwiernym udziały, a Lewitom poświęcone dary, Lewici zaś dawali poświęcone dary synom Aaronowym. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/12/47

W rodzinie Abiasza Zikri, w rodzinie Miniamina..., w rodzinie Moadiasza Piltaj.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/12/17


A cały Izrael w czasach Zerubbabela i w czasach Nehemiasza dawał codziennie śpiewakom i odźwiernym udziały, a Lewitom poświęcone dary, Lewici zaś dawali poświęcone dary synom Aaronowym.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/12/47

23131 - Nehemiasza 11
2023-08-21 16:57:42

A lud błogosławił wszystkich mężów, którzy okazali ochotę, aby zamieszkać w Jeruzalemie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/11/2 A odźwierni, to: Akkub, Talmon oraz ich bracia, którzy pilnowali bram, w liczbie stu siedemdziesięciu dwóch. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/11/19 A po osiedlach z ich polami mieszkali niektórzy z Judejczyków w Kiriat-Haarba i jej okolicznych siołach i w Dibonie i jego okolicznych siołach, i w Jekkabseelu i jego osiedlach. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/11/25 Beniaminici zaś zamieszkali Gebę, Michmas, Ajję i Betel oraz ich okoliczne sioła https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/11/31

A lud błogosławił wszystkich mężów, którzy okazali ochotę, aby zamieszkać w Jeruzalemie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/11/2


A odźwierni, to: Akkub, Talmon oraz ich bracia, którzy pilnowali bram, w liczbie stu siedemdziesięciu dwóch.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/11/19


A po osiedlach z ich polami mieszkali niektórzy z Judejczyków w Kiriat-Haarba i jej okolicznych siołach i w Dibonie i jego okolicznych siołach, i w Jekkabseelu i jego osiedlach.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/11/25


Beniaminici zaś zamieszkali Gebę, Michmas, Ajję i Betel oraz ich okoliczne sioła

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/11/31

23130 - Marka 15
2023-08-21 12:47:42

I dali mu do picia wino, zmieszane z mirrą, ale On nie przyjął. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/15/23 A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/15/25 Przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek Rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego; on śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/15/43 Z żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z postanowieniem Rady i z ich postępkiem, i oczekiwał Królestwa Bożego http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/23/51

I dali mu do picia wino, zmieszane z mirrą, ale On nie przyjął.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/15/23


A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/15/25


Przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek Rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego; on śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/15/43


Z żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z postanowieniem Rady i z ich postępkiem, i oczekiwał Królestwa Bożego

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/23/51

23129 - Marka 14
2023-08-18 16:13:33

Mówili jednak: Tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/2 A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/3 Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/9 A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim. I pochwycili go. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/51

Mówili jednak: Tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/2


A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/3


Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/9


A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim. I pochwycili go.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/51

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie