Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23069 - 2 Kronik 19
2023-05-03 22:00:30

Niemniej i dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/19/3 Również w Jeruzalemie ustanowił Jehoszafat niektórych spośród Lewitów i kapłanów i spośród naczelników rodów izraelskich, aby sądzili w imieniu Pana i rozstrzygali spory między mieszkańcami Jeruzalemu https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/19/8

Niemniej i dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/19/3


Również w Jeruzalemie ustanowił Jehoszafat niektórych spośród Lewitów i kapłanów i spośród naczelników rodów izraelskich, aby sądzili w imieniu Pana i rozstrzygali spory między mieszkańcami Jeruzalemu

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/19/8


23068 - 2 Kronik 18
2023-05-01 19:22:30

Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi: Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Jimli. Rzekł więc Jehoszafat: Niech król tak nie mówi! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/18/7 Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc: Wyrusz do Ramot Gileadzkiego, a poszczęści ci się i Pan wyda je w rękę króla. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/18/11 Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do bitwy w przebraniu. Lecz ty - rzekł do niego - zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do bitwy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/18/29

Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi: Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Jimli. Rzekł więc Jehoszafat: Niech król tak nie mówi!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/18/7


Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc: Wyrusz do Ramot Gileadzkiego, a poszczęści ci się i Pan wyda je w rękę króla.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/18/11


Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do bitwy w przebraniu. Lecz ty - rzekł do niego - zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do bitwy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/18/29


23067 - 2 Kronik 17
2023-05-01 16:09:28

I ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą Księgę Zakonu Pańskiego; obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/17/9

I ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą Księgę Zakonu Pańskiego; obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/17/9


23066 - 2 Kronik 16
2023-05-01 10:42:22

Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/16/10

Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/16/10


23065 - 2 Kronik 15
2023-04-29 09:47:15

Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka, syna Odeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina, i ze wszystkich miast, które zdobył na pogórzu efraimskim i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/15/8 Nawet Maakę, swoją matkę, pozbawił król Asa jej godności królowej-matki za to, że kazała sporządzić posąg dla Aszery. Asa kazał ten posąg zwalić, rozbić i spalić nad potokiem Kidron. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/15/16

Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka, syna Odeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina, i ze wszystkich miast, które zdobył na pogórzu efraimskim i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/15/8


Nawet Maakę, swoją matkę, pozbawił król Asa jej godności królowej-matki za to, że kazała sporządzić posąg dla Aszery. Asa kazał ten posąg zwalić, rozbić i spalić nad potokiem Kidron.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/15/16


23064 - 2 Kronik 14
2023-04-28 20:59:06

Przeciwko nim wyruszył Zerach, Kuszyta, z wojskiem liczącym milion żołnierzy i trzysta wozów wojennych i dotarł aż do Mareszy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/14/8

Przeciwko nim wyruszył Zerach, Kuszyta, z wojskiem liczącym milion żołnierzy i trzysta wozów wojennych i dotarł aż do Mareszy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/14/8


23063 - 2 Kronik 13
2023-04-27 12:42:59

U nas natomiast Pan jest naszym Bogiem i my nie opuściliśmy go, a kapłanami, sprawującymi służbę dla Pana, są potomkowie Aarona, a także Lewici spełniają swoje czynności. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/13/10

U nas natomiast Pan jest naszym Bogiem i my nie opuściliśmy go, a kapłanami, sprawującymi służbę dla Pana, są potomkowie Aarona, a także Lewici spełniają swoje czynności.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/13/10


23062 - 2 Kronik 12
2023-04-26 15:53:42

W piątym roku panowania Rechabeama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem - dlatego że sprzeniewierzyli się Panu http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/12/2 I znów stał się król Rechabeam potężnym w Jeruzalemie, i panował. Miał zaś Rechabeam czterdzieści jeden lat, gdy objął władzę królewską, a panował siedemnaście lat w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan ze wszystkich plemion izraelskich, ażeby tam złożyć imię swoje. Matka jego miała na imię Naama, a była Ammonitką. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/12/13

W piątym roku panowania Rechabeama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem - dlatego że sprzeniewierzyli się Panu

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/12/2


I znów stał się król Rechabeam potężnym w Jeruzalemie, i panował. Miał zaś Rechabeam czterdzieści jeden lat, gdy objął władzę królewską, a panował siedemnaście lat w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan ze wszystkich plemion izraelskich, ażeby tam złożyć imię swoje. Matka jego miała na imię Naama, a była Ammonitką.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/12/13


23061 - 1 Kronik 11
2023-04-25 15:43:47

Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości, i udawali się do Judy i do Jeruzalemu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana, http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/14 Rechabeam zaś miłował Maachę, córkę Abszaloma, bardziej niż inne swoje żony i nałożnice - miał bowiem osiemnaście żon i sześćdziesiąt nałożnic - był zaś ojcem dwudziestu ośmiu synów i sześćdziesięciu córek. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/21

Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości, i udawali się do Judy i do Jeruzalemu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana,

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/14


Rechabeam zaś miłował Maachę, córkę Abszaloma, bardziej niż inne swoje żony i nałożnice - miał bowiem osiemnaście żon i sześćdziesiąt nałożnic - był zaś ojcem dwudziestu ośmiu synów i sześćdziesięciu córek.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/21

23060 - Mateusza 20
2023-04-24 16:11:16

Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/20/15 Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/20/28 I gdy On wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/20/29 A gdy On przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/18/35

Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/20/15


Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/20/28


I gdy On wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/20/29

A gdy On przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/18/35


Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie