Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23122 - Nehemiasza 7
2023-08-09 16:05:46

628 - 623 Synów Bebaja sześciuset dwudziestu ośmiu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/7/16 Z synów Bebaja sześciuset dwudziestu trzech; http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/2/11 2322 - 1222 Synów Azgada dwa tysiące trzystu dwudziestu dwóch https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/7/17 Z synów Azgada tysiąc dwustu dwudziestu dwóch https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/2/12 I namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/7/65 A namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/2/63

628 - 623

Synów Bebaja sześciuset dwudziestu ośmiu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/7/16


Z synów Bebaja sześciuset dwudziestu trzech;

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/2/11


2322 - 1222

Synów Azgada dwa tysiące trzystu dwudziestu dwóch

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/7/17


Z synów Azgada tysiąc dwustu dwudziestu dwóch

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/2/12


I namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/7/65


A namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/2/63

23121 - Nehemiasza 6
2023-08-08 17:42:14

Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział tę wyrocznię o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanballat przekupili go https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/6/12 Wielu bowiem w Judzie było z nim sprzysiężonych, gdyż był on zięciem Szechaniasza, syna Aracha, a Jehochanan, jego syn, pojął za żonę córkę Meszullama, syna Berechiasza. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/6/18

Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział tę wyrocznię o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanballat przekupili go

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/6/12


Wielu bowiem w Judzie było z nim sprzysiężonych, gdyż był on zięciem Szechaniasza, syna Aracha, a Jehochanan, jego syn, pojął za żonę córkę Meszullama, syna Berechiasza.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/6/18

23120 - Marka 10
2023-08-07 15:14:48

I wstał, i udał się stamtąd w granice Judei oraz na drugą stronę Jordanu; i znowu schodziły się rzesze do niego, a On je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/10/1 I rzekł im: Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/10/11 A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/19/9 A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/10/23 I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/10/46

I wstał, i udał się stamtąd w granice Judei oraz na drugą stronę Jordanu; i znowu schodziły się rzesze do niego, a On je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/10/1


I rzekł im: Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/10/11


A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/19/9


A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego!

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/10/23


I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/10/46

23119 - Marka 9
2023-08-07 09:44:57

Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/9/6 I rzekł im: Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/9/29 A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/9/34 Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/9/44 Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/9/48

Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/9/6


I rzekł im: Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/9/29


A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/9/34


Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/9/44


Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/9/48

23118 - Marka 8
2023-08-04 11:18:19

I nakazywał im, mówiąc: Baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/8/15 A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/8/16 I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/8/32 Lecz On odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boskie, tylko o tym, co ludzkie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/8/33 A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/16/22

I nakazywał im, mówiąc: Baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/8/15


A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/8/16


I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/8/32


Lecz On odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boskie, tylko o tym, co ludzkie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/8/33


A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/16/22

23117 - Marka 7
2023-08-03 16:33:41

A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nie umytymi https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/2 Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/3 Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/7 Wy zaś mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban, to znaczy: To, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/11 Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego, mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/15 A niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/26 A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/33

A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nie umytymi

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/2


Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/3


Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/7


Wy zaś mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban, to znaczy: To, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/11


Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego, mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/15


A niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/26


A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/33

23116 - Marka 6
2023-08-02 22:36:52

Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/6/3 Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana, i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/6/17

Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/6/3


Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana, i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/6/17

23115 - Nehemiasza 5
2023-07-30 10:32:07

Byli wreszcie tacy, którzy mówili: Pożyczyliśmy pieniędzy na opłacenie podatku królowi, zabezpieczając je naszymi polami i naszymi winnicami. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/4 I rzekłem do nich: Myśmy według naszej możności wykupili naszych braci, Żydów, zaprzedanych poganom, a wy sprzedajecie nawet waszych braci, i ci znów muszą być przez nas wykupieni. I oni zamilkli, i nie znaleźli słowa odpowiedzi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/8 Również nie korzystałem ani ja, ani moi bracia z utrzymania przysługującego namiestnikowi od dnia, kiedy ustanowiono mnie ich namiestnikiem w ziemi judzkiej, to jest od dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku panowania króla Artakserksesa, czyli dwanaście lat. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/14 Zachowaj, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru wszystko, co uczyniłem dla tego ludu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/19 Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/6/10

Byli wreszcie tacy, którzy mówili: Pożyczyliśmy pieniędzy na opłacenie podatku królowi, zabezpieczając je naszymi polami i naszymi winnicami.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/4


I rzekłem do nich: Myśmy według naszej możności wykupili naszych braci, Żydów, zaprzedanych poganom, a wy sprzedajecie nawet waszych braci, i ci znów muszą być przez nas wykupieni. I oni zamilkli, i nie znaleźli słowa odpowiedzi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/8


Również nie korzystałem ani ja, ani moi bracia z utrzymania przysługującego namiestnikowi od dnia, kiedy ustanowiono mnie ich namiestnikiem w ziemi judzkiej, to jest od dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku panowania króla Artakserksesa, czyli dwanaście lat.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/14


Zachowaj, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru wszystko, co uczyniłem dla tego ludu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/19


Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/6/10

23114 - Nehemiasza 4
2023-07-28 18:12:31

A Tobiasz Ammonita, który stał obok niego, powiedział: Choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/3 I mawiali Jedujczycy: Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, Nie zdołamy sami odbudować muru. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/10 Odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób: jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/17

A Tobiasz Ammonita, który stał obok niego, powiedział: Choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/3


I mawiali Jedujczycy: Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, Nie zdołamy sami odbudować muru.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/10


Odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób: jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/17

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie