Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

24036 - Król Ezechiasz
2024-04-04 23:51:03

Ruszył też przeciwko niemu Tiglat-Pileser, król asyryjski, i utrapił go raczej zamiast go wspomóc. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/20 I spoczął Achaz ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Hiskiasz, jego syn. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/16/20 Toteż Pan był z nim, wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/18/7 Poza tym, czy to wbrew woli Pana ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To Pan rzekł do mnie: Wyrusz przeciwko temu krajowi i zniszcz go! https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/18/25 W tym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/20/12 On również, Hiskiasz, kazał zatkać górny odpływ wód Gichonu i skierować je prosto w dół po zachodniej stronie Miasta Dawida; w każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszowi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/32/20

Ruszył też przeciwko niemu Tiglat-Pileser, król asyryjski, i utrapił go raczej zamiast go wspomóc.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/20


I spoczął Achaz ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Hiskiasz, jego syn.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/16/20


Toteż Pan był z nim, wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/18/7


Poza tym, czy to wbrew woli Pana ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To Pan rzekł do mnie: Wyrusz przeciwko temu krajowi i zniszcz go!

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/18/25


W tym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/20/12


On również, Hiskiasz, kazał zatkać górny odpływ wód Gichonu i skierować je prosto w dół po zachodniej stronie Miasta Dawida; w każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszowi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/32/20

24035 - Król Achaz
2024-03-30 21:34:43

Achaz miał dwadzieścia lat, gdy objął władzę królewską, a panował szesnaście lat w Jeruzalemie. Lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga jego, jak Dawid jego praojciec. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/16/2 On to składał ofiary z kadzidła w Dolinie Syna Chinnoma, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/3 Wtedy Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, nadciągnęli pod Jeruzalem w celach wojennych i oblegli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/16/5 Wtedy rzekł Pan do Izajasza: Wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szeariaszubem na koniec kanału Górnego Stawu, na drogę Pola Foluszników https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Izajasza/7/3 Wyruszmy do Judy i przestraszmy ją, i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Izajasza/7/6 Ruszył też przeciwko niemu Tiglat-Pileser, król asyryjski, i utrapił go raczej zamiast go wspomóc. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/20 A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/16/10

Achaz miał dwadzieścia lat, gdy objął władzę królewską, a panował szesnaście lat w Jeruzalemie. Lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga jego, jak Dawid jego praojciec.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/16/2


On to składał ofiary z kadzidła w Dolinie Syna Chinnoma, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/3


Wtedy Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, nadciągnęli pod Jeruzalem w celach wojennych i oblegli Achaza, lecz nie mogli go pokonać.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/16/5


Wtedy rzekł Pan do Izajasza: Wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szeariaszubem na koniec kanału Górnego Stawu, na drogę Pola Foluszników

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Izajasza/7/3


Wyruszmy do Judy i przestraszmy ją, i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Izajasza/7/6


Ruszył też przeciwko niemu Tiglat-Pileser, król asyryjski, i utrapił go raczej zamiast go wspomóc.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/20


A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/16/10

24034 - Król Jotam
2024-03-18 20:51:42

I był król Uzzjasz trędowaty aż do swojej śmierci, i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony z świątyni Pańskiej, a Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/26/21 Jotam miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a panował szesnaście lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jerusza, a była córką Sadoka. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/27/1 On to prowadził wojnę z królem Ammonitów, których zwyciężył, tak że w owym roku złożyli mu Ammonici sto talentów srebra okupu i dziesięć tysięcy korców pszenicy, i dziesięć tysięcy korców jęczmienia. Tyle też płacili mu Ammonici w roku następnym i w roku trzecim. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/27/5 W tych czasach Pan zaczął nasyłać na Judę Resyna, króla Aramu, i Pekacha, syna Remaliasza. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/15/37 Przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza, uknuł spisek Hoszea, syn Eli i zabił go, a pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską w dwudziestym roku panowania Jotama, syna Uzjasza. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/15/30

I był król Uzzjasz trędowaty aż do swojej śmierci, i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony z świątyni Pańskiej, a Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/26/21


Jotam miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a panował szesnaście lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jerusza, a była córką Sadoka.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/27/1


On to prowadził wojnę z królem Ammonitów, których zwyciężył, tak że w owym roku złożyli mu Ammonici sto talentów srebra okupu i dziesięć tysięcy korców pszenicy, i dziesięć tysięcy korców jęczmienia. Tyle też płacili mu Ammonici w roku następnym i w roku trzecim.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/27/5


W tych czasach Pan zaczął nasyłać na Judę Resyna, króla Aramu, i Pekacha, syna Remaliasza.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/15/37


Przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza, uknuł spisek Hoszea, syn Eli i zabił go, a pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską w dwudziestym roku panowania Jotama, syna Uzjasza.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/15/30

24032 - Król Amacjasz
2024-03-08 17:58:29

Amasjasz miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a panował dwadzieścia dziewięć lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jehoaddan, a pochodziła z Jeruzalemu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/1 Jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał ofiary na wyżynach i spalał kadzidła. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/14/4 Gdy wszakże władza królewska umocniła się w jego ręku, kazał zabić tych ze swoich dostojników, którzy zabili króla, jego ojca. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/3 Amasjasz, powracając po pobiciu Edomitów, przyniósł z sobą bóstwa mieszkańców Seiru i ustanowił je swoimi bogami, oddając im pokłon i składając ofiary z kadzidła. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/14 Lecz wojownicy z wojska, które Amasjasz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich od Samarii aż po Bet-Choron, zabili z nich trzy tysiące i zagrabili duży łup. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/13 Że na głowę pobiłeś Edomitów, serce twoje wzbiło cię w pychę; chlub się do woli, ale pozostań w swoim domu, po co wyzywasz nieszczęście, przecież upadniesz ty i Juda wraz z tobą. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/14/10 Gdy zaś w Jeruzalemie uknuto przeciwko niemu spisek, schronił się w Lakisz; lecz wysłano za nim pościg do Lakisz i tam go pozbawiono życia. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/14/19

Amasjasz miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a panował dwadzieścia dziewięć lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jehoaddan, a pochodziła z Jeruzalemu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/1


Jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał ofiary na wyżynach i spalał kadzidła.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/14/4


Gdy wszakże władza królewska umocniła się w jego ręku, kazał zabić tych ze swoich dostojników, którzy zabili króla, jego ojca.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/3


Amasjasz, powracając po pobiciu Edomitów, przyniósł z sobą bóstwa mieszkańców Seiru i ustanowił je swoimi bogami, oddając im pokłon i składając ofiary z kadzidła.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/14


Lecz wojownicy z wojska, które Amasjasz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich od Samarii aż po Bet-Choron, zabili z nich trzy tysiące i zagrabili duży łup.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/13


Że na głowę pobiłeś Edomitów, serce twoje wzbiło cię w pychę; chlub się do woli, ale pozostań w swoim domu, po co wyzywasz nieszczęście, przecież upadniesz ty i Juda wraz z tobą.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/14/10


Gdy zaś w Jeruzalemie uknuto przeciwko niemu spisek, schronił się w Lakisz; lecz wysłano za nim pościg do Lakisz i tam go pozbawiono życia.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/14/19

24031 - Król Jehoasz
2024-03-03 20:34:43

Lecz Jehoszabat, córka króla, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go potajemnie spośród synów królewskich przeznaczonych na śmierć i umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym. W ten sposób Jehoszabat, córka króla Jehorama, żona kapłana Jehojady, dlatego że była siostrą Achazjasza, ukryła go przed Atalią, tak iż ta nie zdołała pozbawić go życia. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/11 I ukrywał się z nią w świątyni Bożej sześć lat, podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/12 Joasz miał siedem lat, gdy objął władzę królewską. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/12/1 Joasz miał siedem lat, gdy objął władzę królewską, a panował czterdzieści lat w Jeruzalemie. Matka jego miała na imię Sibia, a pochodziła z Beer-Szeby. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/1 Wtedy kapłan Jehojada wziął jedną skrzynię i zrobił w jej wieku otwór, i ustawił ją obok ołtarza z prawej strony wejścia do świątyni Pana; kapłani zaś, strzegący progu, składali tam wszystkie pieniądze, wnoszone do świątyni Pana. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/12/10 Król Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu Jehojada, ojciec Zachariasza, lecz kazał zabić jego syna. A gdy ten umierał, zawołał: Niech Pan w to wejrzy i ukarze! https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/22 A gdy od niego odeszli, pozostawiając go ciężko chorym, sprzysięgli się przeciwko niemu jego słudzy za krew syna kapłana Jehojady i zabili go na jego łożu. A gdy umarł, pochowali go w Mieście Dawida, ale nie pochowali go w grobach królewskich. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/25

Lecz Jehoszabat, córka króla, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go potajemnie spośród synów królewskich przeznaczonych na śmierć i umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym. W ten sposób Jehoszabat, córka króla Jehorama, żona kapłana Jehojady, dlatego że była siostrą Achazjasza, ukryła go przed Atalią, tak iż ta nie zdołała pozbawić go życia.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/11


I ukrywał się z nią w świątyni Bożej sześć lat, podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/12


Joasz miał siedem lat, gdy objął władzę królewską.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/12/1


Joasz miał siedem lat, gdy objął władzę królewską, a panował czterdzieści lat w Jeruzalemie. Matka jego miała na imię Sibia, a pochodziła z Beer-Szeby.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/1


Wtedy kapłan Jehojada wziął jedną skrzynię i zrobił w jej wieku otwór, i ustawił ją obok ołtarza z prawej strony wejścia do świątyni Pana; kapłani zaś, strzegący progu, składali tam wszystkie pieniądze, wnoszone do świątyni Pana.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/12/10


Król Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu Jehojada, ojciec Zachariasza, lecz kazał zabić jego syna. A gdy ten umierał, zawołał: Niech Pan w to wejrzy i ukarze!

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/22


A gdy od niego odeszli, pozostawiając go ciężko chorym, sprzysięgli się przeciwko niemu jego słudzy za krew syna kapłana Jehojady i zabili go na jego łożu. A gdy umarł, pochowali go w Mieście Dawida, ale nie pochowali go w grobach królewskich.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/25

24030 - Królowa Atalia
2024-02-28 22:16:54

Lecz kroczył drogą królów Izraelskich, tak jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną; toteż czynił to, co złe w oczach Pana. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/18 Achazjasz miał dwadzieścia dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jeruzalemie; matka jego zaś nazywała się Atalia, a była córką Omriego, króla izraelskiego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/26 A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską domu Judy. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/10 Gdyż bezbożna Atalia i jej synowie wtargnęli do świątyni Bożej i nawet wszystkie święte przedmioty należące do świątyni Pana oddali Baalom. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/7 I ukrywał się z nią w świątyni Bożej sześć lat, podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/12 A gdy Atalia usłyszała wrzawę ludu biegającego i wznoszącego okrzyki na cześć króla, wyszła do ludu do świątyni Pańskiej https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/23/12

Lecz kroczył drogą królów Izraelskich, tak jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną; toteż czynił to, co złe w oczach Pana.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/18


Achazjasz miał dwadzieścia dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jeruzalemie; matka jego zaś nazywała się Atalia, a była córką Omriego, króla izraelskiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/26


A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską domu Judy.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/10


Gdyż bezbożna Atalia i jej synowie wtargnęli do świątyni Bożej i nawet wszystkie święte przedmioty należące do świątyni Pana oddali Baalom.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/7


I ukrywał się z nią w świątyni Bożej sześć lat, podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/12


A gdy Atalia usłyszała wrzawę ludu biegającego i wznoszącego okrzyki na cześć króla, wyszła do ludu do świątyni Pańskiej

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/23/12

24029 - Król Judy Achazjasz
2024-02-26 09:58:59

I ci, wyruszywszy przeciwko Judzie, wtargnęli do niej i zagarnęli całe mienie, jakie znajdowało się w pałacu królewskim, uprowadzili też jego synów i żony, a został przy nim tylko najmłodszy z jego synów, Jehoachaz. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/17 Zamiast niego mieszkańcy Jeruzalemu obwołali królem najmłodszego jego syna, Achazjasza, gdyż wszystkich starszych wymordował oddział najeźdźców, którzy z Arabami wtargnęli do obozu. Królem więc został Achazjasz, syn Jehorama, króla judzkiego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/1 Achazjasz miał dwadzieścia dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jeruzalemie; matka jego zaś nazywała się Atalia, a była córką Omriego, króla izraelskiego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/26 Także on kroczył drogami rodu Achaba, gdyż jego matka była mu doradczynią w bezbożności. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/3 Lecz według zrządzenia Bożego ku swojej zgubie Achazjasz przybył do Jehorama. Gdy tam bowiem przybył, wyruszył z Jehoramem do Jehu, syna Nimsziego, którego Pan namaścił, aby wytępić ród Achaba. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/1

I ci, wyruszywszy przeciwko Judzie, wtargnęli do niej i zagarnęli całe mienie, jakie znajdowało się w pałacu królewskim, uprowadzili też jego synów i żony, a został przy nim tylko najmłodszy z jego synów, Jehoachaz.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/17


Zamiast niego mieszkańcy Jeruzalemu obwołali królem najmłodszego jego syna, Achazjasza, gdyż wszystkich starszych wymordował oddział najeźdźców, którzy z Arabami wtargnęli do obozu. Królem więc został Achazjasz, syn Jehorama, króla judzkiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/1


Achazjasz miał dwadzieścia dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jeruzalemie; matka jego zaś nazywała się Atalia, a była córką Omriego, króla izraelskiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/26


Także on kroczył drogami rodu Achaba, gdyż jego matka była mu doradczynią w bezbożności.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/3


Lecz według zrządzenia Bożego ku swojej zgubie Achazjasz przybył do Jehorama. Gdy tam bowiem przybył, wyruszył z Jehoramem do Jehu, syna Nimsziego, którego Pan namaścił, aby wytępić ród Achaba.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/1

24028 - Król Judy Jehoram
2024-02-25 12:09:44

Miał trzydzieści dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie osiem lat. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/17 I umarł zgodnie ze słowem Pana, wypowiedzianym przez Eliasza, a władzę królewską po nim objął jego brat Jehoram, w drugim roku panowania Jehorama, syna Jehoszafata, króla judzkiego, gdyż nie miał syna. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/1/17 Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną, toteż czynił to, co było złe w oczach Pana. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/6 Lecz poszedłeś drogą królów izraelskich i przywiodłeś do cudzołóstwa Judę i mieszkańców Jeruzalemu, jak przywodził do cudzołóstwa ród Achaba, oraz pomordowałeś swoich braci, rodzinę swojego ojca, którzy byli lepsi od ciebie https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/13 I ci, wyruszywszy przeciwko Judzie, wtargnęli do niej i zagarnęli całe mienie, jakie znajdowało się w pałacu królewskim, uprowadzili też jego synów i żony, a został przy nim tylko najmłodszy z jego synów, Jehoachaz. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/17

Miał trzydzieści dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie osiem lat.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/17


I umarł zgodnie ze słowem Pana, wypowiedzianym przez Eliasza, a władzę królewską po nim objął jego brat Jehoram, w drugim roku panowania Jehorama, syna Jehoszafata, króla judzkiego, gdyż nie miał syna.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/1/17


Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną, toteż czynił to, co było złe w oczach Pana.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/6


Lecz poszedłeś drogą królów izraelskich i przywiodłeś do cudzołóstwa Judę i mieszkańców Jeruzalemu, jak przywodził do cudzołóstwa ród Achaba, oraz pomordowałeś swoich braci, rodzinę swojego ojca, którzy byli lepsi od ciebie

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/13


I ci, wyruszywszy przeciwko Judzie, wtargnęli do niej i zagarnęli całe mienie, jakie znajdowało się w pałacu królewskim, uprowadzili też jego synów i żony, a został przy nim tylko najmłodszy z jego synów, Jehoachaz.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/17

24027 - Król Jehoszafat
2024-02-23 19:32:08

I spoczął Asa ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, swojego praojca, a władzę królewską po nim objął Jehoszafat, jego syn. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/24 Resztę uprawiających nierząd kultowy, którzy pozostali jeszcze z czasów Asy, jego ojca, wygnał z kraju. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/22/47 Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/18/1 Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do walki w przebraniu. Ty wszakże - rzekł do niego - zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do walki. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/22/30 W piątym roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, władzę królewską nad Judą objął - choć królem Judy był jeszcze Jehoszafat - Jehoram, syn Jehoszafata. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/16

I spoczął Asa ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, swojego praojca, a władzę królewską po nim objął Jehoszafat, jego syn.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/24


Resztę uprawiających nierząd kultowy, którzy pozostali jeszcze z czasów Asy, jego ojca, wygnał z kraju.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/22/47


Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/18/1


Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do walki w przebraniu. Ty wszakże - rzekł do niego - zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do walki.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/22/30


W piątym roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, władzę królewską nad Judą objął - choć królem Judy był jeszcze Jehoszafat - Jehoram, syn Jehoszafata.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/16

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie