Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

24018 - Elizeusz
2024-01-27 17:20:36

Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/19/19 Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną w udziale dwie trzecie twojego ducha. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/2/9 Stamtąd poszedł do Betelu. A gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń: Chodź no, łysy, chodź no, łysy! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/2/23 Lecz Jehoszafat odpowiedział: Czy nie ma tutaj proroka Pana, abyśmy przez niego zapytali Pana o wyrocznię? Wtedy odezwał się jeden ze sług króla izraelskiego i rzekł: Jest tutaj Elizeusz, syn Szafata, który posługiwał Eliaszowi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/3/11 Rzekł jeszcze: Co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział: Wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/4/14 Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/5/27 Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/6/17 Chazael odpowiedział: Czymże jest twój sługa, który wszak jest tylko psem, że miałby dokonać tej okropnej rzeczy? Elizeusz zaś na to: Pan ukazał mi ciebie jako króla nad Aramem. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/13

Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/19/19


Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną w udziale dwie trzecie twojego ducha.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/2/9


Stamtąd poszedł do Betelu. A gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń: Chodź no, łysy, chodź no, łysy!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/2/23


Lecz Jehoszafat odpowiedział: Czy nie ma tutaj proroka Pana, abyśmy przez niego zapytali Pana o wyrocznię? Wtedy odezwał się jeden ze sług króla izraelskiego i rzekł: Jest tutaj Elizeusz, syn Szafata, który posługiwał Eliaszowi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/3/11


Rzekł jeszcze: Co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział: Wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/4/14


Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/5/27


Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/6/17


Chazael odpowiedział: Czymże jest twój sługa, który wszak jest tylko psem, że miałby dokonać tej okropnej rzeczy? Elizeusz zaś na to: Pan ukazał mi ciebie jako króla nad Aramem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/13

24017 - Eliasz
2024-01-26 12:28:27

Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/17/1 Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/17/10 A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/18/27 Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beer-Szeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/19/3 I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Chazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/19/17 Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/19/19 Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, dokąd poszedł, aby ją objąć w posiadanie https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/21/18 A oni odpowiedzieli mu: Był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder. A on na to: To Eliasz Tiszbita. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/1/8 Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną w udziale dwie trzecie twojego ducha. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/2/9 Wtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Dlatego że nie chodziłeś drogami Jehoszafata, swego ojca, i drogami Asy, króla judzkiego http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/12 Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/5/17

Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/17/1


Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/17/10


A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/18/27


Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beer-Szeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/19/3


I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Chazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/19/17


Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/19/19


Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, dokąd poszedł, aby ją objąć w posiadanie

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/21/18


A oni odpowiedzieli mu: Był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder. A on na to: To Eliasz Tiszbita.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/1/8


Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną w udziale dwie trzecie twojego ducha.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/2/9


Wtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Dlatego że nie chodziłeś drogami Jehoszafata, swego ojca, i drogami Asy, króla judzkiego

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/12


Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/5/17

24016 - Ewangelizator Filip
2024-01-25 20:00:54

Wyruszywszy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/21/8 Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Tymoteusza/4/5 I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/6/5 A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/8/5 Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/8/12 A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/8/26 Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/8/26 A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/21/9

Wyruszywszy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/21/8


Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Tymoteusza/4/5


I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/6/5


A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/8/5


Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/8/12


A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/8/26


Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/8/26


A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/21/9

24015 - Józef Barnaba
2024-01-24 23:29:11

I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/4/36 Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/9/27 Który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/11/23 Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/14/14 Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali, Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/15/39 Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/9/6 A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Galacjan/2/13

I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/4/36


Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/9/27


Który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/11/23


Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/14/14


Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali, Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/15/39


Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/9/6


A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Galacjan/2/13

24014 - Nikodem
2024-01-22 12:43:42

A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/3/1 Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/3/2 Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/50 Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/51 Odpowiadając mu, rzekli: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj Pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/52 Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny i mirry i aloesu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/19/39

A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/3/1


Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/3/2


Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/50


Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/51


Odpowiadając mu, rzekli: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj Pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/52


Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny i mirry i aloesu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/19/39

24013 - Maria Magdalena
2024-01-21 22:15:47

I kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/8/2 I rozpuścił lud, wszedł do łodzi i przybył w okolice Magadan. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/39 A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/19/25 A była tam Maria Magdalena i druga Maria; siedziały one naprzeciw grobu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/27/61 A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/16/1 A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/20/1 Rzekł jej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy: Nauczycielu! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/20/16

I kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/8/2


I rozpuścił lud, wszedł do łodzi i przybył w okolice Magadan.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/39


A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/19/25


A była tam Maria Magdalena i druga Maria; siedziały one naprzeciw grobu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/27/61


A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/16/1


A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/20/1


Rzekł jej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy: Nauczycielu!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/20/16

24012 - Apostoł Judasz Iskariota
2024-01-20 15:07:23

I Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/16 I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z dwunastu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/6/71 A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem, i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/16 Jezus odpowiedział im: Czy nie dwunastu was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/6/70 Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/26/14 On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/13/30 Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/27/5 On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy, pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/18

I Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/16


I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z dwunastu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/6/71


A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem, i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/16


Jezus odpowiedział im: Czy nie dwunastu was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/6/70


Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/26/14


On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/13/30


Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/27/5


On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy, pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/18

24011 - Apostoł Szymon Zelota
2024-01-19 11:21:46

Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/10/4 I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/18 I Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/15 A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/13

Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/10/4


I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/18


I Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/15


A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/13

24010 - Apostoł Tadeusz Juda
2024-01-18 22:56:41

Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/10/3 I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/18 I Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/16 Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/14/22 A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/13

Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/10/3


I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/18


I Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/16


Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/14/22


A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/13

24009 - Apostoł Jakub syn Alfeusza
2024-01-17 09:27:16

Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/10/3 I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/18 I Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/15 A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/13 Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-mateusza/27/56 Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Jozesa, i Salome http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/15/40 A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/19/25

Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/10/3


I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/18


I Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/15


A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/13


Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-mateusza/27/56


Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Jozesa, i Salome

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/15/40


A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/19/25

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie