Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23043 - 1 Kronik 27
2023-03-27 12:10:02

Czwartym, na czwarty miesiąc, był Asael, brat Joaba, a po nim jego syn Zebadiasz, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/7 Jehonatan, stryj Dawida, człowiek rozumny i uczony, był jego doradcą; Jechiel, syn Chachmoniego, opiekował się synami królewskimi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/32 Także Achitofel był doradcą króla, Chuszaj Arkijczyk zaś był przyjacielem króla. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/33

Czwartym, na czwarty miesiąc, był Asael, brat Joaba, a po nim jego syn Zebadiasz, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/7


Jehonatan, stryj Dawida, człowiek rozumny i uczony, był jego doradcą; Jechiel, syn Chachmoniego, opiekował się synami królewskimi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/32


Także Achitofel był doradcą króla, Chuszaj Arkijczyk zaś był przyjacielem króla.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/33

23042 - 1 Kronik 26
2023-03-23 23:07:00

I tak na bramę wschodnią los przypadł Szelemiaszowi. A gdy dla jego syna Zachariasza, mądrego doradcy, rzucono losy, przypadła mu brama północna. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/26/14

I tak na bramę wschodnią los przypadł Szelemiaszowi. A gdy dla jego syna Zachariasza, mądrego doradcy, rzucono losy, przypadła mu brama północna.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/26/14


23041 - 1 Kronik 25
2023-03-20 15:27:48

Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych, do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach; liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała: http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/25/1

Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych, do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach; liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała:

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/25/1

23040 1 Kronik 24
2023-03-09 16:42:32

I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów szesnastu spośród potomków Eleazara, a ośmiu spośród potomków Itamara. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/24/4

I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów szesnastu spośród potomków Eleazara, a ośmiu spośród potomków Itamara.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/24/4

23039 - 1 Kronik 23
2023-03-08 19:25:39

Gdy Dawid już był stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/1 Cztery tysiące na odźwiernych, a cztery tysiące na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/5 Nie będą już Lewici nosić przybytku ani żadnych jego przyborów potrzebnych do służby w nim http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/26

Gdy Dawid już był stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/1

Cztery tysiące na odźwiernych, a cztery tysiące na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/5

Nie będą już Lewici nosić przybytku ani żadnych jego przyborów potrzebnych do służby w nim

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/26

23038 - 1 Kronik 22
2023-03-07 16:58:34

Ale oto narodzi ci się syn, on będzie mężem spokoju, i Ja sprawię, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło; imię Jego będzie Salomon i za jego czasów dam pokój i wytchnienie Izraelowi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/22/9

Ale oto narodzi ci się syn, on będzie mężem spokoju, i Ja sprawię, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło; imię Jego będzie Salomon i za jego czasów dam pokój i wytchnienie Izraelowi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/22/9


23037 - 1 Kronik 21
2023-03-06 21:03:46

Lecz król Dawid odpowiedział Ornanowi: Nie tak! Lecz ja chcę kupić je za pełną cenę wartości, tego zaś, co twoje, nie wezmę dla Pana, aby złożyć mu ofiarę całopalną za darmo. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/21/24

Lecz król Dawid odpowiedział Ornanowi: Nie tak! Lecz ja chcę kupić je za pełną cenę wartości, tego zaś, co twoje, nie wezmę dla Pana, aby złożyć mu ofiarę całopalną za darmo.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/21/24


23036 - Mateusza 15
2023-03-02 12:29:45

Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/2 Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/3 A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/15

Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/2

Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/3

A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/15

23035 - Mateusza 14
2023-02-28 19:16:54

Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/14/13 A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/14/28

Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/14/13

A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/14/28

23034 - Mateusza 13
2023-02-24 19:01:43

Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/12 Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, Który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/44

Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/12

Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę.

Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł,

Który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/44

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie