Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

89 - 1 Koryntian 14:25
2021-05-25 06:36:31

Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: Prawdziwie Bóg jest pośród was. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/14/25

Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: Prawdziwie Bóg jest pośród was.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/14/25

88 - Malachiasza 3:10
2021-05-24 15:41:45

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Malachiasza/3/10

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Malachiasza/3/10

87 - Dzieje 20:35
2021-05-24 10:45:07

W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/20/35

W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/20/35

86 - Łukasza 2:19
2021-05-24 08:47:40

Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/2/19

Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/2/19

85 - Przysłów 29:25
2021-05-24 08:32:32

Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Przypowiesci-Salomona/29/25

Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Przypowiesci-Salomona/29/25

84 - Rodzaju 3:1
2021-05-23 16:30:02

A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/3/1

A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/3/1

83 - 3 Jana 8
2021-05-23 15:49:37

My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-List-Jana/1/8

My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-List-Jana/1/8

82 - 2 Koryntian 1:4
2021-05-23 15:19:42

Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Koryntian/1/4

Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Koryntian/1/4

81 - 2 Piotra 3:12
2021-05-23 14:08:59

Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/3/12

Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/3/12

80 - Hebrajczyków 6:19
2021-05-22 17:07:10

Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, siegającej aż poza zasłonę http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/6/19

Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, siegającej aż poza zasłonę

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/6/19

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie