Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

49 - Jana 21:15
2021-05-15 23:24:03

Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/21/15

Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/21/15

48 - 1 Samuela 14:34
2021-05-15 23:21:44

I rzekł Saul: Rozejdźcie się między ludem, a powiedzcie do nich: Niech każdy przyprowadzi do mnie swego wołu czy swoją owcę i zarzynajcie na nim, a potem dopiero jedzcie, a nie grzeszcie przeciwko Panu, jedząc z krwią. I przyprowadził wszystek lud swoje woły jeszcze tej nocy, i zarzynali je tam. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Samuela/14/34

I rzekł Saul: Rozejdźcie się między ludem, a powiedzcie do nich: Niech każdy przyprowadzi do mnie swego wołu czy swoją owcę i zarzynajcie na nim, a potem dopiero jedzcie, a nie grzeszcie przeciwko Panu, jedząc z krwią. I przyprowadził wszystek lud swoje woły jeszcze tej nocy, i zarzynali je tam.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Samuela/14/34

47 - Rodzaju 9:4
2021-05-15 16:48:00

Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/9/4

Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/9/4

46 - Dzieje 21:25
2021-05-15 16:42:35

Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co zadławione, i nierządu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/21/25

Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co zadławione, i nierządu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/21/25

45 - 1 Koryntian 10:28
2021-05-15 14:31:57

A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/10/28

A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/10/28

44 - Dzieje 15:29
2021-05-14 07:48:04

Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/15/29

Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/15/29

43 - Dzieje 10:15
2021-05-14 07:43:10

A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/10/15

A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/10/15

42 - Kapłańska 11:7
2021-05-13 16:26:17

Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-Ksiega-Mojzeszowa/11/7

Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-Ksiega-Mojzeszowa/11/7

41 - Kapłańska 11:6
2021-05-13 16:23:53

Zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-Ksiega-Mojzeszowa/11/6

Zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-Ksiega-Mojzeszowa/11/6

40 - Jana 15:17
2021-05-13 10:59:30

To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/15/17

To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/15/17

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie