Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23194 - Sędziów 19
2023-12-22 20:37:42

Ta jego nałożnica poróżniła się z nim i odeszła od niego do domu swego ojca, do Betlejemu judzkiego, i przebywała tam przez cztery miesiące. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/2 Lecz mąż ten nie chciał już nocować i ruszył w drogę i doszedł aż do okolic naprzeciw Jebus, to jest Jeruzalemu, a z nim para objuczonych osłów i jego nałożnica także. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/10 Lecz jego pan rzekł do niego: Nie skręcimy do obcego miasta, gdzie nie ma synów izraelskich, lecz pojedziemy aż do Gibei. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/12 Lecz mężowie ci nie chcieli go usłuchać, więc ten mąż wziął jego nałożnicę i wyprowadził ją do nich na dwór; obcowali z nią cieleśnie i gwałcili ją przez całą noc aż do rana, a puścili ją dopiero, gdy wschodziła zorza. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/25
Ta jego nałożnica poróżniła się z nim i odeszła od niego do domu swego ojca, do Betlejemu judzkiego, i przebywała tam przez cztery miesiące. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/2 Lecz mąż ten nie chciał już nocować i ruszył w drogę i doszedł aż do okolic naprzeciw Jebus, to jest Jeruzalemu, a z nim para objuczonych osłów i jego nałożnica także. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/10 Lecz jego pan rzekł do niego: Nie skręcimy do obcego miasta, gdzie nie ma synów izraelskich, lecz pojedziemy aż do Gibei. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/12 Lecz mężowie ci nie chcieli go usłuchać, więc ten mąż wziął jego nałożnicę i wyprowadził ją do nich na dwór; obcowali z nią cieleśnie i gwałcili ją przez całą noc aż do rana, a puścili ją dopiero, gdy wschodziła zorza. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/25

23193 - Sędziów 18
2023-12-21 20:40:49

A gdy byli w pobliżu domu Micheasza, poznali głos młodzieńca Lewity, wstąpili tam więc i rzekli do niego: Kto cię tutaj sprowadził? Co tutaj robisz? I co tu masz za sprawę? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/3 Szło tedy tych pięciu mężów dalej i przybyli do Laisz. I zobaczyli, że lud, który w nim mieszka, żył beztrosko, na modłę Sydończyków, cicho i spokojnie, że niczego im nie brakowało z tego, co jest na ziemi, owszem nawet mieli dostatki. Będąc zaś z dala od Sydończyków, z nikim też nie mieli żadnej sprawy spornej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/7 Gdy zaś oni weszli do domu Micheasza i zabierali posąg, i efod kapłański, i bożki domowe, i posąg lany, rzekł do nich kapłan: Cóż to robicie? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/18 Gdy potem synowie Dana ruszyli w dalszą drogę, Micheasz widział, że oni są od niego silniejsi, zawrócił więc i poszedł do swojego domu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/26 I wznieśli sobie synowie Dana posąg boga, a kapłanami plemienia Danitów byli Jehonatan, syn Gerszoma, wnuk Mojżesza, i jego synowie aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/30
A gdy byli w pobliżu domu Micheasza, poznali głos młodzieńca Lewity, wstąpili tam więc i rzekli do niego: Kto cię tutaj sprowadził? Co tutaj robisz? I co tu masz za sprawę? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/3 Szło tedy tych pięciu mężów dalej i przybyli do Laisz. I zobaczyli, że lud, który w nim mieszka, żył beztrosko, na modłę Sydończyków, cicho i spokojnie, że niczego im nie brakowało z tego, co jest na ziemi, owszem nawet mieli dostatki. Będąc zaś z dala od Sydończyków, z nikim też nie mieli żadnej sprawy spornej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/7 Gdy zaś oni weszli do domu Micheasza i zabierali posąg, i efod kapłański, i bożki domowe, i posąg lany, rzekł do nich kapłan: Cóż to robicie? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/18 Gdy potem synowie Dana ruszyli w dalszą drogę, Micheasz widział, że oni są od niego silniejsi, zawrócił więc i poszedł do swojego domu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/26 I wznieśli sobie synowie Dana posąg boga, a kapłanami plemienia Danitów byli Jehonatan, syn Gerszoma, wnuk Mojżesza, i jego synowie aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/30

23192 - Sędziów 17
2023-12-20 22:19:30

I zwrócił swojej matce owe tysiąc sto srebrników. Wtedy rzekła jego matka: Poświęciłam te srebrniki Panu od siebie na rzecz mojego syna, aby zrobiono z tego posąg ryty i lany. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/3 W tym czasie nie było króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/6 I rzekł do niego Micheasz: Skąd przybywasz? A ten odpowiedział: Jestem Lewitą z Betlejemu judzkiego, a idę, aby osiedlić się jako obcy przybysz gdziekolwiek się nadarzy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/9 Wtedy Micheasz rzekł: Teraz wiem, że Pan będzie mnie darzył powodzeniem, gdyż Lewita został u mnie kapłanem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/13
I zwrócił swojej matce owe tysiąc sto srebrników. Wtedy rzekła jego matka: Poświęciłam te srebrniki Panu od siebie na rzecz mojego syna, aby zrobiono z tego posąg ryty i lany. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/3 W tym czasie nie było króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/6 I rzekł do niego Micheasz: Skąd przybywasz? A ten odpowiedział: Jestem Lewitą z Betlejemu judzkiego, a idę, aby osiedlić się jako obcy przybysz gdziekolwiek się nadarzy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/9 Wtedy Micheasz rzekł: Teraz wiem, że Pan będzie mnie darzył powodzeniem, gdyż Lewita został u mnie kapłanem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/13

23191 - Sędziów 16
2023-12-18 17:52:23

Potem poszedł Samson do Gazy i zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/1 Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w dolinie Sorek. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/4 Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej: Omamij go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po tysiąc sto srebrników. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/5 Wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej: Brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem nazyrejczykiem Bożym od mego urodzenia; jeśliby mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/17 Wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami, i musiał mleć w więzieniu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/21

Potem poszedł Samson do Gazy i zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/1


Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w dolinie Sorek.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/4


Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej: Omamij go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po tysiąc sto srebrników.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/5


Wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej: Brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem nazyrejczykiem Bożym od mego urodzenia; jeśliby mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/17


Wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami, i musiał mleć w więzieniu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/21

23190 - Hioba 30
2023-12-17 22:00:19

A teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/1 W nocy czuję przeszywający ból w kościach, dokuczliwe cierpienie nie ustaje. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/17 Czy nie płakałem nad utrapionym przez los, a moja dusza nie ubolewała nad biednym? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/25

A teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/1


W nocy czuję przeszywający ból w kościach, dokuczliwe cierpienie nie ustaje.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/17


Czy nie płakałem nad utrapionym przez los, a moja dusza nie ubolewała nad biednym?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/25

23189 - Hioba 29
2023-12-15 11:24:47

Obym był jak za dawnych miesięcy, jak za dni, gdy mnie jeszcze strzegł Bóg https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/2 Gdy moje nogi kąpały się w mleku, a skała, gdym stał na niej, wylewała potoki oliwy https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/6 Gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwi, dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/8 Bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/12 Gdy do nich przychodziłem, siadałem na głównym miejscu, przebywałem wśród nich jak król wśród swoich wojowników. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/25

Obym był jak za dawnych miesięcy, jak za dni, gdy mnie jeszcze strzegł Bóg

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/2


Gdy moje nogi kąpały się w mleku, a skała, gdym stał na niej, wylewała potoki oliwy

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/6


Gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwi, dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/8


Bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/12


Gdy do nich przychodziłem, siadałem na głównym miejscu, przebywałem wśród nich jak król wśród swoich wojowników.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/25

23188 - Hioba 28
2023-12-14 09:19:26

W skałach wykuwa sztolnie, a jego oko dostrzega wszystko, co cenne. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/28/10 Lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/28/12 Perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/28/18 Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/28/23 I rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/28/28

W skałach wykuwa sztolnie, a jego oko dostrzega wszystko, co cenne.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/28/10


Lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/28/12


Perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/28/18


Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/28/23


I rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/28/28

23187 - Hioba 27
2023-12-13 22:52:33

Jako żyje Bóg, który mnie pozbawił prawa, i Wszechmocny, który moją duszę napoił goryczą https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/27/2 Moje wargi nie będą mówiły niegodziwości i mój język nie będzie wypowiadał fałszu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/27/4 Bo jakąż nadzieję ma niegodziwiec, gdy skończy, gdy Bóg zażąda jego duszy? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/27/8 Kładzie się na spoczynek jako bogaty, lecz tego już nie powtórzy; gdy otworzy oczy, nic już nie ma. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/27/19

Jako żyje Bóg, który mnie pozbawił prawa, i Wszechmocny, który moją duszę napoił goryczą

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/27/2


Moje wargi nie będą mówiły niegodziwości i mój język nie będzie wypowiadał fałszu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/27/4


Bo jakąż nadzieję ma niegodziwiec, gdy skończy, gdy Bóg zażąda jego duszy?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/27/8


Kładzie się na spoczynek jako bogaty, lecz tego już nie powtórzy; gdy otworzy oczy, nic już nie ma.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/27/19

23186 - Hioba 26
2023-12-12 08:52:05

Ale świetnie pokrzepiłeś bezsilnego i wsparłeś ramię pozbawione mocy! https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/26/2 Z czyją pomocą wypowiedziałeś te słowa, a czyj duch wypowiedział się przez ciebie? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/26/4 Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/26/7 Oto zaledwie zarys jego dróg, a tylko jak cichy szept jego słowa słyszymy! Lecz któż zrozumie grom wszechmocy jego? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/26/14

Ale świetnie pokrzepiłeś bezsilnego i wsparłeś ramię pozbawione mocy!

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/26/2


Z czyją pomocą wypowiedziałeś te słowa, a czyj duch wypowiedział się przez ciebie?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/26/4


Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/26/7


Oto zaledwie zarys jego dróg, a tylko jak cichy szept jego słowa słyszymy! Lecz któż zrozumie grom wszechmocy jego?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/26/14

23185 - Sędziów 15
2023-12-11 15:35:30

I pytali Filistyńczycy: Któż to uczynił? I odpowiedziano: Samson, zięć Timnity, za to, że ten wziął jego żonę i oddał ją jego drużbie. Poszli więc Filistyńczycy i spalili ją i jej ojca w ogniu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/15/6 Znalazłszy zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją zabił nią tysiąc mężów. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/15/15 I sądził Izraela w czasach Filistyńczyków przez dwadzieścia lat. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/15/20

I pytali Filistyńczycy: Któż to uczynił? I odpowiedziano: Samson, zięć Timnity, za to, że ten wziął jego żonę i oddał ją jego drużbie. Poszli więc Filistyńczycy i spalili ją i jej ojca w ogniu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/15/6


Znalazłszy zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją zabił nią tysiąc mężów.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/15/15


I sądził Izraela w czasach Filistyńczyków przez dwadzieścia lat.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/15/20

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie