Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

303 - 1 Królów 2; Ezechiela 4; Hebrajczyków 2
2021-10-30 21:29:09

Konieczne abyśmy zwracali niezwykłą uwagę na to cośmy usłyszeli (Hebrajczyków 2:1)
Konieczne abyśmy zwracali niezwykłą uwagę na to cośmy usłyszeli (Hebrajczyków 2:1)

302 - 1 Królów 1; Ezechiela 3; Hebrajczyków 1
2021-10-29 16:13:52

Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. Hebrajczyków 1:9 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=365#W9 Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem; Psalm 45:8 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=878&werset=7#W8 "ho Theos, ho Theos sou" -> "ten Bóg, ten Bóg twój"

Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.
Hebrajczyków 1:9

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=365#W9

Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;
Psalm 45:8

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=878&werset=7#W8

"ho Theos, ho Theos sou" -> "ten Bóg, ten Bóg twój"

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie