Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23180 - Hioba 25
2023-12-04 20:57:57

Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/25/4 Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/4/17 Czymże jest człowiek, że miałby być czysty, czymże zrodzony z niewiasty, że miałby być sprawiedliwy? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/15/14

Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/25/4


Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/4/17


Czymże jest człowiek, że miałby być czysty, czymże zrodzony z niewiasty, że miałby być sprawiedliwy?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/15/14

23179 - Hioba 24
2023-12-02 13:21:52

Dlaczego Wszechmocny nie określił czasów karania i ci, którzy go znają, nie widzą jego dni? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/24/1 Nim światło wzejdzie, powstaje morderca, zabija ubogiego i biednego, a w nocy zakrada się złodziej. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/24/14 Oko cudzołożnika czeka na zmierzch, myśli on: nie dostrzeże mnie żadne oko, i na twarz kładzie zasłonę. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/24/15 Ich wielkość trwa tylko chwilę, potem znikają; schną i więdną, bywają porwani jak wszyscy ludzie i odcięci jak kłos. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/24/24

Dlaczego Wszechmocny nie określił czasów karania i ci, którzy go znają, nie widzą jego dni?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/24/1


Nim światło wzejdzie, powstaje morderca, zabija ubogiego i biednego, a w nocy zakrada się złodziej.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/24/14


Oko cudzołożnika czeka na zmierzch, myśli on: nie dostrzeże mnie żadne oko, i na twarz kładzie zasłonę.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/24/15


Ich wielkość trwa tylko chwilę, potem znikają; schną i więdną, bywają porwani jak wszyscy ludzie i odcięci jak kłos.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/24/24

23178 - Hioba 23
2023-12-02 00:29:31

Chciałbym poznać słowa, którymi by mi odpowiedział, i dowiedzieć się, co mi powie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/23/5 Lecz On jest zawsze ten sam, któż go odmieni? Czego On pragnie, to czyni. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/23/13

Chciałbym poznać słowa, którymi by mi odpowiedział, i dowiedzieć się, co mi powie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/23/5


Lecz On jest zawsze ten sam, któż go odmieni? Czego On pragnie, to czyni.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/23/13

23177 - Hioba 22
2023-11-30 20:34:11

Czy Wszechmocny ma korzyść z tego, że ty jesteś sprawiedliwy, albo czy ma zysk z tego, że postępujesz nienagannie? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/22/3 Zmęczonemu nie podałeś wody i głodnemu odmawiałeś chleba. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/22/7 A ty mówisz: Cóż Bóg wie? Czy może sądzić poprzez ciemne chmury? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/22/13 Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/22/23

Czy Wszechmocny ma korzyść z tego, że ty jesteś sprawiedliwy, albo czy ma zysk z tego, że postępujesz nienagannie?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/22/3


Zmęczonemu nie podałeś wody i głodnemu odmawiałeś chleba.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/22/7


A ty mówisz: Cóż Bóg wie? Czy może sądzić poprzez ciemne chmury?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/22/13


Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/22/23

23176 - Hioba 21
2023-11-29 23:52:01

Dlaczego bezbożni zachowują życie, starzeją się, a nawet nabierają siły? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/21/7 Jeden umiera w pełnym dobrobycie, żyjąc zupełnie bezpiecznie i spokojnie https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/21/23 Inny zaś umiera z goryczą w duszy i nigdy nie zakosztuje szczęścia. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/21/25 Że w dniu nieszczęścia zły bywa zachowany, bywa wyratowany w dniu gniewu? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/21/30

Dlaczego bezbożni zachowują życie, starzeją się, a nawet nabierają siły?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/21/7


Jeden umiera w pełnym dobrobycie, żyjąc zupełnie bezpiecznie i spokojnie

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/21/23


Inny zaś umiera z goryczą w duszy i nigdy nie zakosztuje szczęścia.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/21/25


Że w dniu nieszczęścia zły bywa zachowany, bywa wyratowany w dniu gniewu?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/21/30

23175 - Hioba 20
2023-11-27 15:02:52

Moje myśli skłaniają mnie do odpowiedzi, gdyż jestem wzburzony https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/20/2 Gdy słyszę naganę, która mnie boleśnie dotyka; wtedy zaś duch zgodnie z moim rozumieniem podsuwa mi odpowiedź. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/20/3 Pochłonął bogactwa, lecz musi je wypluć; Bóg wypiera je z jego brzucha. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/20/15

Moje myśli skłaniają mnie do odpowiedzi, gdyż jestem wzburzony

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/20/2


Gdy słyszę naganę, która mnie boleśnie dotyka; wtedy zaś duch zgodnie z moim rozumieniem podsuwa mi odpowiedź.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/20/3


Pochłonął bogactwa, lecz musi je wypluć; Bóg wypiera je z jego brzucha.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/20/15

23174 - Hioba 19
2023-11-20 17:46:20

Jak długo będziecie dręczyć moją duszę i gnębić mnie słowami? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/2 Gdy krzyczę: Gwałtu! - nie otrzymuję odpowiedzi; gdy wołam o pomoc, nie ma sądu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/7 Moi bracia trzymają się z dala ode mnie, a moi znajomi stronią ode mnie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/13 Moim oddechem brzydzi się moja żona, jestem wstrętny swoim rodzonym braciom. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/17 Moje kości przyschły do mojej skóry i do ciała; i uszedłem tylko z dziąsłami. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/20 To drżyjcie przed mieczem, bo to jest wina, za którą karę wymierza miecz, abyście wiedzieli, że jest sąd! https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/29

Jak długo będziecie dręczyć moją duszę i gnębić mnie słowami?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/2


Gdy krzyczę: Gwałtu! - nie otrzymuję odpowiedzi; gdy wołam o pomoc, nie ma sądu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/7


Moi bracia trzymają się z dala ode mnie, a moi znajomi stronią ode mnie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/13


Moim oddechem brzydzi się moja żona, jestem wstrętny swoim rodzonym braciom.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/17


Moje kości przyschły do mojej skóry i do ciała; i uszedłem tylko z dziąsłami.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/20


To drżyjcie przed mieczem, bo to jest wina, za którą karę wymierza miecz, abyście wiedzieli, że jest sąd!

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/19/29

23172 - Hioba 17
2023-11-14 16:01:26

Kto dla zysku zdradzi przyjaciół, tego dzieciom oczy zgasną. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/17/5 Lecz wy wszyscy wracajcie, przyjdźcie znowu, chociaż nie znajdę wśród was mędrca. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/17/10 Moje dni przeminęły, rozwiały się pragnienia mego serca. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/17/11 Czego mam oczekiwać? Kraina umarłych moim domem. W ciemności uścielę sobie łoże. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/17/13

Kto dla zysku zdradzi przyjaciół, tego dzieciom oczy zgasną.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/17/5


Lecz wy wszyscy wracajcie, przyjdźcie znowu, chociaż nie znajdę wśród was mędrca.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/17/10


Moje dni przeminęły, rozwiały się pragnienia mego serca.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/17/11


Czego mam oczekiwać? Kraina umarłych moim domem. W ciemności uścielę sobie łoże.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/17/13

23171 - Hioba 16
2023-11-13 14:49:36

I ja mógłbym mówić tak jak wy, gdybyście byli na moim miejscu; mnożyłbym przeciwko wam kwiecistą mowę i potrząsałbym nad wami głową https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/16/4 Pokrzepiałbym was ustami i nie szczędziłbym wam pociechy moich warg. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/16/5 Bóg wydał mnie przewrotnym i wtrącił mnie w ręce bezbożnych. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/16/11 Chociaż na moich dłoniach nie ma występku, a moja modlitwa jest szczera. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/16/17

I ja mógłbym mówić tak jak wy, gdybyście byli na moim miejscu; mnożyłbym przeciwko wam kwiecistą mowę i potrząsałbym nad wami głową

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/16/4


Pokrzepiałbym was ustami i nie szczędziłbym wam pociechy moich warg.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/16/5


Bóg wydał mnie przewrotnym i wtrącił mnie w ręce bezbożnych.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/16/11


Chociaż na moich dłoniach nie ma występku, a moja modlitwa jest szczera.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/16/17

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie