Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

63 - Ezechiela 9:4
2021-05-19 10:29:30

I rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezechiela/9/4

I rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezechiela/9/4

62 - Jakuba 1:23
2021-05-18 11:53:13

Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/23

Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/23

61 - Jana 17:13
2021-05-18 11:48:47

Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/17/13

Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/17/13

60 - Filipian 4:4
2021-05-18 08:38:33

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Filipian/4/4

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Filipian/4/4

59 - Przysłow 3:13
2021-05-18 08:36:41

Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Przypowiesci-Salomona/3/19

Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Przypowiesci-Salomona/3/19

58 - 1 Tymoteusza 1:11
2021-05-18 08:33:39

Zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Tymoteusza/1/11

Zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Tymoteusza/1/11

57 - Mateusza 5:3
2021-05-17 09:23:23

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/3

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/3

56 - Powtórzonego Prawa 12:7
2021-05-17 09:20:56

Tam, przed obliczem Pana, Boga waszego, będziecie je spożywać i radować się całym waszym dobytkiem, wy i wasze rodziny, którymi ubłogosławił cię Pan, Bóg twój. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/5-Ksiega-Mojzeszowa/12/7

Tam, przed obliczem Pana, Boga waszego, będziecie je spożywać i radować się całym waszym dobytkiem, wy i wasze rodziny, którymi ubłogosławił cię Pan, Bóg twój.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/5-Ksiega-Mojzeszowa/12/7

55 - Kaznodziei 3:13
2021-05-17 08:52:35

Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić, i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Kaznodziei-Salomona/3/13

Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić, i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Kaznodziei-Salomona/3/13

54 - Łukasza 11:28
2021-05-16 20:22:27

On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/11/28

On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/11/28

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie