Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

79 - Hebrajczyków 11:1
2021-05-22 15:15:34

A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/11/1

A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/11/1

78 - Rzymian 5:5
2021-05-22 08:38:24

A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Rzymian/5/5

A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Rzymian/5/5

77 - Jakuba 4:15
2021-05-22 08:25:35

Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/4/15

Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/4/15

76 - Jana 1:47
2021-05-21 10:22:49

A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/1/47

A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/1/47

75 - 2 Samuela 6:20
2021-05-21 10:07:43

Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła: Jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Samuela/6/20

Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła: Jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Samuela/6/20

74 - Mateusza 5:11
2021-05-21 09:58:25

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/11

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/11

73 - 2 Piotra 1:8
2021-05-20 18:13:25

Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/1/8

Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/1/8

72 - 2 Piotra 1:7
2021-05-20 16:35:02

Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/1/7

Pobożność braterstwem, braterstwo miłością.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/1/7

71 - 2 Piotra 1:6
2021-05-20 13:04:20

Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/1/6

Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością,

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/1/6

70 - Jakuba 1:3
2021-05-20 12:44:53

Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/3

Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/3

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie