Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23009 - Mateusza 8
2023-01-20 22:03:04

A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/8/21 Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/9/59 A gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/8/28 I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/1

A drugi z uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/8/21

Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/9/59

A gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/8/28

I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/1

23008 - Mateusza 7
2023-01-19 16:34:47

A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/7/12 A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/31 Tak więc po owocach poznacie ich. (Mateusza 7:20) Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego. (Łukasza 6:45) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (Mateusza 7:24, 25) Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. (Łukasza 6:48)

A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/7/12

A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/31

Tak więc po owocach poznacie ich. (Mateusza 7:20)

Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego. (Łukasza 6:45)

Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (Mateusza 7:24, 25)

Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. (Łukasza 6:48)

23007 - Mateusza 6
2023-01-17 08:12:48

A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/6/5 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom (Mateusza 6:12) I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu (...) (Łukasza 11:4) 14. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. 15. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/6/5

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom (Mateusza 6:12)

I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu (...) (Łukasza 11:4)

14. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.

15. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.


23006 - Mateusza 5
2023-01-17 08:07:55

Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/1 I zstąpił z nimi w dół, i zatrzymał się na równinie, również liczne rzesze uczniów jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy, i znad morza, z Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób; http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/17 Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! (Mateusza 5:11) Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą; tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. (Łukasza Łukasza 6:26)
Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/1 I zstąpił z nimi w dół, i zatrzymał się na równinie, również liczne rzesze uczniów jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy, i znad morza, z Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób; http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/17 Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! (Mateusza 5:11) Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą; tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. (Łukasza Łukasza 6:26)

23005 - Mateusza 4
2023-01-11 20:39:02

I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/4/21 I zaraz powołał ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/20

I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/4/21

I zaraz powołał ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/20

23004 - Mateusza 3
2023-01-08 18:55:32

Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego. (Mateusza 3:3) http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/3/3 A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny. (Mateusza 3:4)

Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego. (Mateusza 3:3)

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/3/3

A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny. (Mateusza 3:4)


23003 - Mateusza 2
2023-01-07 16:28:12

A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/2/23

A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/2/23


23002 - Mateusza 1
2023-01-06 17:26:43

A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/1/19 19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  “Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna”, a BT: “lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna”. (Mateusza 1:25)

A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/1/19

19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

 “Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna”, a BT: “lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna”. (Mateusza 1:25)

23001 - Psalm 1
2023-01-03 08:49:30

Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Psalmow/1/2 2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=834

Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Psalmow/1/2

2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=834

365 - Rodzaju 6; Psalm 6; Mateusza 6
2021-12-31 17:18:13

Noe zrobił wszystko tak, jak ni nakazał Bóg (Rodzaju 6:22)
Noe zrobił wszystko tak, jak ni nakazał Bóg (Rodzaju 6:22)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie