Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

57 - Mateusza 5:3
2021-05-17 09:23:23

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/3

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/3

56 - Powtórzonego Prawa 12:7
2021-05-17 09:20:56

Tam, przed obliczem Pana, Boga waszego, będziecie je spożywać i radować się całym waszym dobytkiem, wy i wasze rodziny, którymi ubłogosławił cię Pan, Bóg twój. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/5-Ksiega-Mojzeszowa/12/7

Tam, przed obliczem Pana, Boga waszego, będziecie je spożywać i radować się całym waszym dobytkiem, wy i wasze rodziny, którymi ubłogosławił cię Pan, Bóg twój.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/5-Ksiega-Mojzeszowa/12/7

55 - Kaznodziei 3:13
2021-05-17 08:52:35

Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić, i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Kaznodziei-Salomona/3/13

Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić, i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Kaznodziei-Salomona/3/13

54 - Łukasza 11:28
2021-05-16 20:22:27

On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/11/28

On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/11/28

53 - Psalm 90:12
2021-05-16 18:20:44

Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Psalmow/90/12

Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Psalmow/90/12

52 - Łukasza 6:45
2021-05-16 11:31:50

Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/45

Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/45

51 - Jakuba 1:19
2021-05-16 11:27:59

Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/19

Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/19

50 - Jana 3:16
2021-05-15 23:26:09

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/3/16

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/3/16

49 - Jana 21:15
2021-05-15 23:24:03

Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/21/15

Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/21/15

48 - 1 Samuela 14:34
2021-05-15 23:21:44

I rzekł Saul: Rozejdźcie się między ludem, a powiedzcie do nich: Niech każdy przyprowadzi do mnie swego wołu czy swoją owcę i zarzynajcie na nim, a potem dopiero jedzcie, a nie grzeszcie przeciwko Panu, jedząc z krwią. I przyprowadził wszystek lud swoje woły jeszcze tej nocy, i zarzynali je tam. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Samuela/14/34

I rzekł Saul: Rozejdźcie się między ludem, a powiedzcie do nich: Niech każdy przyprowadzi do mnie swego wołu czy swoją owcę i zarzynajcie na nim, a potem dopiero jedzcie, a nie grzeszcie przeciwko Panu, jedząc z krwią. I przyprowadził wszystek lud swoje woły jeszcze tej nocy, i zarzynali je tam.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Samuela/14/34

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie