Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

53 - Psalm 90:12
2021-05-16 18:20:44

Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Psalmow/90/12

Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Psalmow/90/12

52 - Łukasza 6:45
2021-05-16 11:31:50

Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/45

Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/45

51 - Jakuba 1:19
2021-05-16 11:27:59

Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/19

Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/19

50 - Jana 3:16
2021-05-15 23:26:09

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/3/16

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/3/16

49 - Jana 21:15
2021-05-15 23:24:03

Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/21/15

Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/21/15

48 - 1 Samuela 14:34
2021-05-15 23:21:44

I rzekł Saul: Rozejdźcie się między ludem, a powiedzcie do nich: Niech każdy przyprowadzi do mnie swego wołu czy swoją owcę i zarzynajcie na nim, a potem dopiero jedzcie, a nie grzeszcie przeciwko Panu, jedząc z krwią. I przyprowadził wszystek lud swoje woły jeszcze tej nocy, i zarzynali je tam. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Samuela/14/34

I rzekł Saul: Rozejdźcie się między ludem, a powiedzcie do nich: Niech każdy przyprowadzi do mnie swego wołu czy swoją owcę i zarzynajcie na nim, a potem dopiero jedzcie, a nie grzeszcie przeciwko Panu, jedząc z krwią. I przyprowadził wszystek lud swoje woły jeszcze tej nocy, i zarzynali je tam.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Samuela/14/34

47 - Rodzaju 9:4
2021-05-15 16:48:00

Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/9/4

Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/9/4

46 - Dzieje 21:25
2021-05-15 16:42:35

Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co zadławione, i nierządu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/21/25

Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co zadławione, i nierządu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/21/25

45 - 1 Koryntian 10:28
2021-05-15 14:31:57

A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/10/28

A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/10/28

44 - Dzieje 15:29
2021-05-14 07:48:04

Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/15/29

Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/15/29

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie