Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23083 - 2 Kronik 28
2023-05-28 20:27:51

On to składał ofiary z kadzidła w Dolinie Syna Chinnoma, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/3 Mężowie zaś, których imiennie wyznaczono, wystąpili i zajęli się jeńcami: wszystkich nagich przyodziali odzieżą z łupu, przyodziali ich, obuli, nakarmili, napoili i namaścili, kulejących wsadzili na osły i zawiedli do Jerycha, miasta palm, do ich współplemieńców, sami zaś powrócili do Samarii. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/15 Ruszył też przeciwko niemu Tiglat-Pileser, król asyryjski, i utrapił go raczej zamiast go wspomóc. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/20

On to składał ofiary z kadzidła w Dolinie Syna Chinnoma, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/3


Mężowie zaś, których imiennie wyznaczono, wystąpili i zajęli się jeńcami: wszystkich nagich przyodziali odzieżą z łupu, przyodziali ich, obuli, nakarmili, napoili i namaścili, kulejących wsadzili na osły i zawiedli do Jerycha, miasta palm, do ich współplemieńców, sami zaś powrócili do Samarii.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/15


Ruszył też przeciwko niemu Tiglat-Pileser, król asyryjski, i utrapił go raczej zamiast go wspomóc.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/28/20

23082 - 2 Kronik 27
2023-05-28 12:58:10

Jotam miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a panował szesnaście lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jerusza, a była córką Sadoka. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/27/1 Pozostałe zaś sprawy Jotama i wszystkie jego wojny, i całe jego postępowanie, są oto opisane w Księdze Królów Izraelskich i Judzkich. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/27/7

Jotam miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a panował szesnaście lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jerusza, a była córką Sadoka.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/27/1


Pozostałe zaś sprawy Jotama i wszystkie jego wojny, i całe jego postępowanie, są oto opisane w Księdze Królów Izraelskich i Judzkich.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/27/7

23081 - 2 Kronik 26
2023-05-27 22:51:33

I spoczął Uzzjasz ze swoimi ojcami, i pochowano go obok jego ojców na polu obok grobowców królewskich, gdyż mówiono: On jest trędowaty. Władzę królewską zaś po nim objął Jotam, jego syn. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/26/23

I spoczął Uzzjasz ze swoimi ojcami, i pochowano go obok jego ojców na polu obok grobowców królewskich, gdyż mówiono: On jest trędowaty. Władzę królewską zaś po nim objął Jotam, jego syn.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/26/23


23080 - Mateusza 25
2023-05-26 22:48:00

A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/25/10 I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/25/15 Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/25/29

A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/25/10


I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/25/15


Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/25/29

23079 - Mateusza 24
2023-05-25 21:58:19

A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/24/1 Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/24/7 A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/24/13 Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/24/28

A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/24/1


Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/24/7


A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/24/13


Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/24/28

23078 - Mateusza 23
2023-05-24 23:18:18

Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/10 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/23 Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/35

Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/10


Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/23


Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/35

23077 - Mateusza 22
2023-05-23 16:44:27

Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/22/14 Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/22/21

Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/22/14


Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/22/21

23076 - Mateusza 21
2023-05-19 23:03:46

Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/5 I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/12 A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/28
Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/5 I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/12 A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/28

23075 - 2 Kronik 25
2023-05-17 17:23:47

Lecz wojownicy z wojska, które Amasjasz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich od Samarii aż po Bet-Choron, zabili z nich trzy tysiące i zagrabili duży łup. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/13 Wtedy Joasz, król izraelski, posłał Amasjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: Oset, który rośnie na Libanie, posłał do cedru, który rośnie na Libanie, takie wezwanie: Daj swą córkę mojemu synowi za żonę; lecz zwierz dziki, który jest na Libanie, przeszedł się po oście i podeptał go. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/18
Lecz wojownicy z wojska, które Amasjasz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich od Samarii aż po Bet-Choron, zabili z nich trzy tysiące i zagrabili duży łup. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/13 Wtedy Joasz, król izraelski, posłał Amasjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: Oset, który rośnie na Libanie, posłał do cedru, który rośnie na Libanie, takie wezwanie: Daj swą córkę mojemu synowi za żonę; lecz zwierz dziki, który jest na Libanie, przeszedł się po oście i podeptał go. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/18

23074 - 2 Kronik 24
2023-05-15 16:18:02

Gdyż bezbożna Atalia i jej synowie wtargnęli do świątyni Bożej i nawet wszystkie święte przedmioty należące do świątyni Pana oddali Baalom. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/7 Po śmierci Jehojady przyszli książęta judzcy i oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/17 Wtedy sprzysięgli się przeciwko niemu i na rozkaz króla ukamienowali go na dziedzińcu świątyni Pańskiej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/17

Gdyż bezbożna Atalia i jej synowie wtargnęli do świątyni Bożej i nawet wszystkie święte przedmioty należące do świątyni Pana oddali Baalom.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/7


Po śmierci Jehojady przyszli książęta judzcy i oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/17


Wtedy sprzysięgli się przeciwko niemu i na rozkaz króla ukamienowali go na dziedzińcu świątyni Pańskiej.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/17

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie