Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23040 1 Kronik 24
2023-03-09 16:42:32

I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów szesnastu spośród potomków Eleazara, a ośmiu spośród potomków Itamara. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/24/4

I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów szesnastu spośród potomków Eleazara, a ośmiu spośród potomków Itamara.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/24/4

23039 - 1 Kronik 23
2023-03-08 19:25:39

Gdy Dawid już był stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/1 Cztery tysiące na odźwiernych, a cztery tysiące na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/5 Nie będą już Lewici nosić przybytku ani żadnych jego przyborów potrzebnych do służby w nim http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/26

Gdy Dawid już był stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/1

Cztery tysiące na odźwiernych, a cztery tysiące na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/5

Nie będą już Lewici nosić przybytku ani żadnych jego przyborów potrzebnych do służby w nim

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/23/26

23038 - 1 Kronik 22
2023-03-07 16:58:34

Ale oto narodzi ci się syn, on będzie mężem spokoju, i Ja sprawię, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło; imię Jego będzie Salomon i za jego czasów dam pokój i wytchnienie Izraelowi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/22/9

Ale oto narodzi ci się syn, on będzie mężem spokoju, i Ja sprawię, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło; imię Jego będzie Salomon i za jego czasów dam pokój i wytchnienie Izraelowi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/22/9


23037 - 1 Kronik 21
2023-03-06 21:03:46

Lecz król Dawid odpowiedział Ornanowi: Nie tak! Lecz ja chcę kupić je za pełną cenę wartości, tego zaś, co twoje, nie wezmę dla Pana, aby złożyć mu ofiarę całopalną za darmo. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/21/24

Lecz król Dawid odpowiedział Ornanowi: Nie tak! Lecz ja chcę kupić je za pełną cenę wartości, tego zaś, co twoje, nie wezmę dla Pana, aby złożyć mu ofiarę całopalną za darmo.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/21/24


23036 - Mateusza 15
2023-03-02 12:29:45

Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/2 Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/3 A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/15

Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/2

Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/7/3

A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/15

23035 - Mateusza 14
2023-02-28 19:16:54

Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/14/13 A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/14/28

Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/14/13

A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/14/28

23034 - Mateusza 13
2023-02-24 19:01:43

Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/12 Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, Który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/44

Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/12

Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę.

Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł,

Który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/44

23033 - Mateusza 12
2023-02-24 08:08:31

Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/12/5 Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/12/19 Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/12/37

Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/12/5

Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/12/19

Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/12/37

23032 - Mateusza 11
2023-02-23 21:22:58

Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/14 Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/18 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/28

Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/14

Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Demona ma.

Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/18

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/28

23031 - 1 Kronik 20
2023-02-22 16:32:22

Ludzi, którzy byli w niej, kazał wyprowadzić i przeznaczył do robót przy piłach żelaznych, kilofach i toporach. Tak zrobił Dawid ze wszystkimi miastami ammonickimi, po czym powrócił Dawid i cały lud zbrojny do Jeruzalemu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/20/3 Lud też, który był w nim, wywiódł, i dał ich potrzeć piłami i wozami żelaznemi, i porąbać siekierami. Takci uczynił Dawid wszystkim miastom synów Ammonowych, i wrócił się Dawid ze wszystkim ludem do Jeruzalemu. http://biblia-online.pl/Biblia/Gdanska/1-Kronik/20/3

Ludzi, którzy byli w niej, kazał wyprowadzić i przeznaczył do robót przy piłach żelaznych, kilofach i toporach. Tak zrobił Dawid ze wszystkimi miastami ammonickimi, po czym powrócił Dawid i cały lud zbrojny do Jeruzalemu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/20/3

Lud też, który był w nim, wywiódł, i dał ich potrzeć piłami i wozami żelaznemi, i porąbać siekierami. Takci uczynił Dawid wszystkim miastom synów Ammonowych, i wrócił się Dawid ze wszystkim ludem do Jeruzalemu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Gdanska/1-Kronik/20/3

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie