Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23115 - Nehemiasza 5
2023-07-30 10:32:07

Byli wreszcie tacy, którzy mówili: Pożyczyliśmy pieniędzy na opłacenie podatku królowi, zabezpieczając je naszymi polami i naszymi winnicami. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/4 I rzekłem do nich: Myśmy według naszej możności wykupili naszych braci, Żydów, zaprzedanych poganom, a wy sprzedajecie nawet waszych braci, i ci znów muszą być przez nas wykupieni. I oni zamilkli, i nie znaleźli słowa odpowiedzi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/8 Również nie korzystałem ani ja, ani moi bracia z utrzymania przysługującego namiestnikowi od dnia, kiedy ustanowiono mnie ich namiestnikiem w ziemi judzkiej, to jest od dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku panowania króla Artakserksesa, czyli dwanaście lat. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/14 Zachowaj, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru wszystko, co uczyniłem dla tego ludu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/19 Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/6/10

Byli wreszcie tacy, którzy mówili: Pożyczyliśmy pieniędzy na opłacenie podatku królowi, zabezpieczając je naszymi polami i naszymi winnicami.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/4


I rzekłem do nich: Myśmy według naszej możności wykupili naszych braci, Żydów, zaprzedanych poganom, a wy sprzedajecie nawet waszych braci, i ci znów muszą być przez nas wykupieni. I oni zamilkli, i nie znaleźli słowa odpowiedzi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/8


Również nie korzystałem ani ja, ani moi bracia z utrzymania przysługującego namiestnikowi od dnia, kiedy ustanowiono mnie ich namiestnikiem w ziemi judzkiej, to jest od dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku panowania króla Artakserksesa, czyli dwanaście lat.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/14


Zachowaj, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru wszystko, co uczyniłem dla tego ludu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/5/19


Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/6/10

23114 - Nehemiasza 4
2023-07-28 18:12:31

A Tobiasz Ammonita, który stał obok niego, powiedział: Choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/3 I mawiali Jedujczycy: Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, Nie zdołamy sami odbudować muru. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/10 Odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób: jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/17

A Tobiasz Ammonita, który stał obok niego, powiedział: Choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/3


I mawiali Jedujczycy: Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, Nie zdołamy sami odbudować muru.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/10


Odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób: jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/4/17

23113 - Nehemiasza 3
2023-07-27 19:38:17

Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa; lecz przedniejsi z nich nie zgięli swego karku do służby dla swoich panów. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/3/5 Obok niego naprawiał Szallum, syn Hallochesza, naczelnik drugiej połowy okręgu jeruzalemskiego, wraz ze swoimi córkami. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/3/12 26 podczas gdy niewolnicy świątyni zamieszkiwali Ofel - aż do miejsca naprzeciw Bramy Wodnej na wschodzie i wieży wystającej. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1350

Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa; lecz przedniejsi z nich nie zgięli swego karku do służby dla swoich panów.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/3/5


Obok niego naprawiał Szallum, syn Hallochesza, naczelnik drugiej połowy okręgu jeruzalemskiego, wraz ze swoimi córkami.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/3/12


26 podczas gdy niewolnicy świątyni zamieszkiwali Ofel - aż do miejsca naprzeciw Bramy Wodnej na wschodzie i wieży wystającej.

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1350

23112 - Nehemiasza 2
2023-07-26 21:52:04

W miesiącu Nisan, w dwudziestym roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/2/1 Nehemiasz najwyraźniej modlił się przez 3 miesiące od 9 miesiąca Kislew po 1 miesiąc Nisan. bardzo krótka modlitwa, np. Boże pomóż A król rzekł do mnie: Czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/2/4

W miesiącu Nisan, w dwudziestym roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/2/1

Nehemiasz najwyraźniej modlił się przez 3 miesiące od 9 miesiąca Kislew po 1 miesiąc Nisan.


bardzo krótka modlitwa, np. Boże pomóż

A król rzekł do mnie: Czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/2/4

23111 - Nehemiasza 1
2023-07-25 12:47:00

Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Susa http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/1/1 A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/1/4

Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Susa

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/1/1


A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/1/4

23110 - Marka 5
2023-07-20 20:03:48

I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/1 Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus; a wszyscy się zdumiewali. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/20 A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/30

I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/1Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus; a wszyscy się zdumiewali.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/20


A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/30

23109 - Marka 4
2023-07-19 21:09:37

Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/4/25 4:26 I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. 4:27 A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. 4:28 Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. 4:29 A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo.

Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/4/25


4:26

I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię.

4:27

A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak.

4:28

Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie.

4:29

A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo.

23108 - Marka 3
2023-07-18 23:12:10

I wstąpił znowu do synagogi; a był tam człowiek z uschłą ręką. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/1 Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię: Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu, https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/17 A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/9/54 I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/34 Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/5

I wstąpił znowu do synagogi; a był tam człowiek z uschłą ręką.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/1


Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię: Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu,

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/17


A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/9/54


I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/34


Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/5

23107 - Marka 2
2023-07-17 22:11:58

I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/1 A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/17 Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/27

I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/1


A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/17


Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/27

23106 - Marka 1
2023-07-12 17:43:47

A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/14 I zaraz powołał ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/20 A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/32 Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. I schodzili się do niego zewsząd. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/45

A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/14


I zaraz powołał ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/20


A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/32


Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. I schodzili się do niego zewsząd.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/45

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie