Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23078 - Mateusza 23
2023-05-24 23:18:18

Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/10 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/23 Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/35

Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/10


Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/23


Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/23/35

23077 - Mateusza 22
2023-05-23 16:44:27

Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/22/14 Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/22/21

Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/22/14


Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/22/21

23076 - Mateusza 21
2023-05-19 23:03:46

Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/5 I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/12 A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/28
Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/5 I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/12 A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/21/28

23075 - 2 Kronik 25
2023-05-17 17:23:47

Lecz wojownicy z wojska, które Amasjasz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich od Samarii aż po Bet-Choron, zabili z nich trzy tysiące i zagrabili duży łup. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/13 Wtedy Joasz, król izraelski, posłał Amasjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: Oset, który rośnie na Libanie, posłał do cedru, który rośnie na Libanie, takie wezwanie: Daj swą córkę mojemu synowi za żonę; lecz zwierz dziki, który jest na Libanie, przeszedł się po oście i podeptał go. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/18
Lecz wojownicy z wojska, które Amasjasz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich od Samarii aż po Bet-Choron, zabili z nich trzy tysiące i zagrabili duży łup. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/13 Wtedy Joasz, król izraelski, posłał Amasjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: Oset, który rośnie na Libanie, posłał do cedru, który rośnie na Libanie, takie wezwanie: Daj swą córkę mojemu synowi za żonę; lecz zwierz dziki, który jest na Libanie, przeszedł się po oście i podeptał go. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/25/18

23074 - 2 Kronik 24
2023-05-15 16:18:02

Gdyż bezbożna Atalia i jej synowie wtargnęli do świątyni Bożej i nawet wszystkie święte przedmioty należące do świątyni Pana oddali Baalom. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/7 Po śmierci Jehojady przyszli książęta judzcy i oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/17 Wtedy sprzysięgli się przeciwko niemu i na rozkaz króla ukamienowali go na dziedzińcu świątyni Pańskiej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/17

Gdyż bezbożna Atalia i jej synowie wtargnęli do świątyni Bożej i nawet wszystkie święte przedmioty należące do świątyni Pana oddali Baalom.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/7


Po śmierci Jehojady przyszli książęta judzcy i oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/17


Wtedy sprzysięgli się przeciwko niemu i na rozkaz króla ukamienowali go na dziedzińcu świątyni Pańskiej.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/24/17

23073 - 2 Kronik 23
2023-05-14 23:04:14

Lecz w siódmym roku poczuł się Jehojada na siłach i pozyskał kilku setników: Azariasza, syna Jerochama, Ismaela, syna Jehochanana, Azariasza, syna Obeda, Maasejasza, syna Adajasza, i Eliszafata, syna Zikriego http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/23/1 Wtedy cały lud wtargnął do świątyni Baala i zburzyli ją, jego ołtarze i posągi doszczętnie zniszczyli, Mattana zaś, kapłana Baala, zabili przed ołtarzami. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/23/17

Lecz w siódmym roku poczuł się Jehojada na siłach i pozyskał kilku setników: Azariasza, syna Jerochama, Ismaela, syna Jehochanana, Azariasza, syna Obeda, Maasejasza, syna Adajasza, i Eliszafata, syna Zikriego

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/23/1


Wtedy cały lud wtargnął do świątyni Baala i zburzyli ją, jego ołtarze i posągi doszczętnie zniszczyli, Mattana zaś, kapłana Baala, zabili przed ołtarzami.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/23/17


23072 - 2 Kronik 22
2023-05-11 16:40:38

Lecz według zrządzenia Bożego ku swojej zgubie Achazjasz przybył do Jehorama. Gdy tam bowiem przybył, wyruszył z Jehoramem do Jehu, syna Nimsziego, którego Pan namaścił, aby wytępić ród Achaba. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/7 Lecz Jehoszabat, córka króla, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go potajemnie spośród synów królewskich przeznaczonych na śmierć i umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym. W ten sposób Jehoszabat, córka króla Jehorama, żona kapłana Jehojady, dlatego że była siostrą Achazjasza, ukryła go przed Atalią, tak iż ta nie zdołała pozbawić go życia. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/11

Lecz według zrządzenia Bożego ku swojej zgubie Achazjasz przybył do Jehorama. Gdy tam bowiem przybył, wyruszył z Jehoramem do Jehu, syna Nimsziego, którego Pan namaścił, aby wytępić ród Achaba.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/7


Lecz Jehoszabat, córka króla, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go potajemnie spośród synów królewskich przeznaczonych na śmierć i umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym. W ten sposób Jehoszabat, córka króla Jehorama, żona kapłana Jehojady, dlatego że była siostrą Achazjasza, ukryła go przed Atalią, tak iż ta nie zdołała pozbawić go życia.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/22/11

23071 - 2 Kronik 21
2023-05-08 23:25:56

Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną, toteż czynił to, co było złe w oczach Pana. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/6 Wtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Dlatego że nie chodziłeś drogami Jehoszafata, swego ojca, i drogami Asy, króla judzkiego https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/12

Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną, toteż czynił to, co było złe w oczach Pana.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/6


Wtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza tej treści: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Dlatego że nie chodziłeś drogami Jehoszafata, swego ojca, i drogami Asy, króla judzkiego

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/12


23070 - 2 Kronik 20
2023-05-04 21:46:52

Ammonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/20/23 Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud nie trwał szczerze przy Bogu swoich ojców. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/20/33 Pozostałe zaś sprawy Jehoszafata, pierwsze i ostatnie, są zapisane w dziejach Jehu, syna Chananiego, które weszły do Księgi Królów Izraelskich. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/20/34

Ammonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/20/23


Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud nie trwał szczerze przy Bogu swoich ojców.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/20/33


Pozostałe zaś sprawy Jehoszafata, pierwsze i ostatnie, są zapisane w dziejach Jehu, syna Chananiego, które weszły do Księgi Królów Izraelskich.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/20/34

23069 - 2 Kronik 19
2023-05-03 22:00:30

Niemniej i dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/19/3 Również w Jeruzalemie ustanowił Jehoszafat niektórych spośród Lewitów i kapłanów i spośród naczelników rodów izraelskich, aby sądzili w imieniu Pana i rozstrzygali spory między mieszkańcami Jeruzalemu https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/19/8

Niemniej i dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/19/3


Również w Jeruzalemie ustanowił Jehoszafat niektórych spośród Lewitów i kapłanów i spośród naczelników rodów izraelskich, aby sądzili w imieniu Pana i rozstrzygali spory między mieszkańcami Jeruzalemu

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/19/8


Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie