Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

24028 - Król Judy Jehoram
2024-02-25 12:09:44

Miał trzydzieści dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie osiem lat. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/17 I umarł zgodnie ze słowem Pana, wypowiedzianym przez Eliasza, a władzę królewską po nim objął jego brat Jehoram, w drugim roku panowania Jehorama, syna Jehoszafata, króla judzkiego, gdyż nie miał syna. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/1/17 Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną, toteż czynił to, co było złe w oczach Pana. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/6 Lecz poszedłeś drogą królów izraelskich i przywiodłeś do cudzołóstwa Judę i mieszkańców Jeruzalemu, jak przywodził do cudzołóstwa ród Achaba, oraz pomordowałeś swoich braci, rodzinę swojego ojca, którzy byli lepsi od ciebie https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/13 I ci, wyruszywszy przeciwko Judzie, wtargnęli do niej i zagarnęli całe mienie, jakie znajdowało się w pałacu królewskim, uprowadzili też jego synów i żony, a został przy nim tylko najmłodszy z jego synów, Jehoachaz. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/17

Miał trzydzieści dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie osiem lat.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/17


I umarł zgodnie ze słowem Pana, wypowiedzianym przez Eliasza, a władzę królewską po nim objął jego brat Jehoram, w drugim roku panowania Jehorama, syna Jehoszafata, króla judzkiego, gdyż nie miał syna.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/1/17


Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną, toteż czynił to, co było złe w oczach Pana.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/6


Lecz poszedłeś drogą królów izraelskich i przywiodłeś do cudzołóstwa Judę i mieszkańców Jeruzalemu, jak przywodził do cudzołóstwa ród Achaba, oraz pomordowałeś swoich braci, rodzinę swojego ojca, którzy byli lepsi od ciebie

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/13


I ci, wyruszywszy przeciwko Judzie, wtargnęli do niej i zagarnęli całe mienie, jakie znajdowało się w pałacu królewskim, uprowadzili też jego synów i żony, a został przy nim tylko najmłodszy z jego synów, Jehoachaz.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/21/17

24027 - Król Jehoszafat
2024-02-23 19:32:08

I spoczął Asa ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, swojego praojca, a władzę królewską po nim objął Jehoszafat, jego syn. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/24 Resztę uprawiających nierząd kultowy, którzy pozostali jeszcze z czasów Asy, jego ojca, wygnał z kraju. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/22/47 Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/18/1 Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do walki w przebraniu. Ty wszakże - rzekł do niego - zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do walki. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/22/30 W piątym roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, władzę królewską nad Judą objął - choć królem Judy był jeszcze Jehoszafat - Jehoram, syn Jehoszafata. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/16

I spoczął Asa ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, swojego praojca, a władzę królewską po nim objął Jehoszafat, jego syn.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/24


Resztę uprawiających nierząd kultowy, którzy pozostali jeszcze z czasów Asy, jego ojca, wygnał z kraju.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/22/47


Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/18/1


Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do walki w przebraniu. Ty wszakże - rzekł do niego - zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do walki.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/22/30


W piątym roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, władzę królewską nad Judą objął - choć królem Judy był jeszcze Jehoszafat - Jehoram, syn Jehoszafata.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/16

24026 - Król Asa
2024-02-22 23:05:31

Asa objął władzę królewską nad Judą w dwudziestym roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/9 Nawet Maachę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/13 Przeciwko nim wyruszył Zerach, Kuszyta, z wojskiem liczącym milion żołnierzy i trzysta wozów wojennych i dotarł aż do Mareszy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/14/8 Lecz w trzydziestym szóstym roku panowania Asy wyruszył Baasza, król izraelski, przeciwko Judzie i obwarował Ramę, aby odciąć ludziom dostęp do Asy, króla judzkiego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/16/1 Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/16/10

Asa objął władzę królewską nad Judą w dwudziestym roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/9


Nawet Maachę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/13


Przeciwko nim wyruszył Zerach, Kuszyta, z wojskiem liczącym milion żołnierzy i trzysta wozów wojennych i dotarł aż do Mareszy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/14/8


Lecz w trzydziestym szóstym roku panowania Asy wyruszył Baasza, król izraelski, przeciwko Judzie i obwarował Ramę, aby odciąć ludziom dostęp do Asy, króla judzkiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/16/1


Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/16/10

24025 - Król Abijasz
2024-02-20 22:52:43

Jako pierwszego księcia wśród braci wysunął Rechabeam Abiasza, syna Maachy, chciał bowiem, aby on został królem. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/22 Abiasz objął władzę królewską nad Judą w osiemnastym roku panowania Jeroboama http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/13/1 Wtedy Judejczycy wydali okrzyk bojowy. Skoro tylko Judejczycy wydali okrzyk bojowy, Pan pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i Judejczyków. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/13/15 Popełniał on wszystkie grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim, a jego serce nie było szczerze oddane Panu, Bogu jego, jak serce Dawida, jego praojca. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/3

Jako pierwszego księcia wśród braci wysunął Rechabeam Abiasza, syna Maachy, chciał bowiem, aby on został królem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/22


Abiasz objął władzę królewską nad Judą w osiemnastym roku panowania Jeroboama

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/13/1


Wtedy Judejczycy wydali okrzyk bojowy. Skoro tylko Judejczycy wydali okrzyk bojowy, Pan pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i Judejczyków.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/13/15


Popełniał on wszystkie grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim, a jego serce nie było szczerze oddane Panu, Bogu jego, jak serce Dawida, jego praojca.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/15/3

24024 - Król Rechoboam
2024-02-19 15:35:16

Rechabeam zaś, syn Salomona, panował w Judzie. Czterdzieści jeden lat miał Rechabeam, gdy objął władzę królewską, a siedemnaście lat panował w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan spośród wszystkich plemion izraelskich, aby tam złożyć swoje imię. Matka zaś jego nazywała się Naama, a była Ammonitką. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/14/21 Gdy tedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź: Nie mamy nic wspólnego z Dawidem! Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego! Do namiotów swoich, o Izraelu! Teraz troszcz się ty o swój dom, Dawidzie! I rozszedł się Izrael do swoich namiotów. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/12/16 W piątym roku panowania Rechebeama najechał na Jeruzalem Szyszak, król egipski http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/21 Rechabeam zaś miłował Maachę, córkę Abszaloma, bardziej niż inne swoje żony i nałożnice - miał bowiem osiemnaście żon i sześćdziesiąt nałożnic - był zaś ojcem dwudziestu ośmiu synów i sześćdziesięciu córek. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/21

Rechabeam zaś, syn Salomona, panował w Judzie. Czterdzieści jeden lat miał Rechabeam, gdy objął władzę królewską, a siedemnaście lat panował w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan spośród wszystkich plemion izraelskich, aby tam złożyć swoje imię. Matka zaś jego nazywała się Naama, a była Ammonitką.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/14/21


Gdy tedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź: Nie mamy nic wspólnego z Dawidem! Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego! Do namiotów swoich, o Izraelu! Teraz troszcz się ty o swój dom, Dawidzie! I rozszedł się Izrael do swoich namiotów.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/12/16


W piątym roku panowania Rechebeama najechał na Jeruzalem Szyszak, król egipski

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/21


Rechabeam zaś miłował Maachę, córkę Abszaloma, bardziej niż inne swoje żony i nałożnice - miał bowiem osiemnaście żon i sześćdziesiąt nałożnic - był zaś ojcem dwudziestu ośmiu synów i sześćdziesięciu córek.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/11/21

24023 - Arcykapłan Annasz
2024-02-16 22:34:17

Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/2/2 I zaprowadzili najpierw do Annasza; był bowiem teściem Kaifasza, który był w tym roku arcykapłanem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/18/13 Za arcykapłanów Annasza i Kaifasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/3/2 Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/5/17

Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/2/2


I zaprowadzili najpierw do Annasza; był bowiem teściem Kaifasza, który był w tym roku arcykapłanem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/18/13


Za arcykapłanów Annasza i Kaifasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/3/2


Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/5/17

24022 - Jakub, brat Jezusa
2024-02-11 14:47:30

Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/55 Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/6/3 A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Galacjan/1/19 Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/9/5 Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/5 Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/14

Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/13/55


Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/6/3


A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Galacjan/1/19


Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/9/5


Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/5


Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/14

24021 - Prorok Amos
2024-02-02 23:42:36

Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Amosa/1/1 Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: Nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka; jestem pasterzem i hodowcą sykomor http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Amosa/7/14 Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie: Idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Amosa/7/15 Bo tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a żyć będziecie! https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Amosa/5/4 Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Beer-Szeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Amosa/5/5

Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Amosa/1/1


Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: Nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka; jestem pasterzem i hodowcą sykomor

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Amosa/7/14


Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie: Idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Amosa/7/15


Bo tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a żyć będziecie!

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Amosa/5/4


Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Beer-Szeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Amosa/5/5

24020 - Ewangelista Marek
2024-02-01 23:12:22

Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/12/12 Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/12/25 Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Kolosan/4/10 A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich; mieli też z sobą i Jana jako pomocnika. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/13/5 A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii; Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/13/13 Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali, Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/15/39 Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Tymoteusza/4/11 Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/52 Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-Piotra/5/13

Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/12/12


Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/12/25


Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Kolosan/4/10


A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich; mieli też z sobą i Jana jako pomocnika.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/13/5


A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii; Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/13/13


Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali, Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/15/39


Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Tymoteusza/4/11


Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/52


Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-Piotra/5/13

24019 - Ewangelista Łukasz
2024-01-31 22:39:22

Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Kolosan/4/14 Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Filemona/1/24 Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Tymoteusza/4/11 Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/1/2 A wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawiali się u niego za nią. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/4/38 I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę; Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/28/8 Minąwszy Mizję, doszli do Troady. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/16/8 Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/16/10

Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Kolosan/4/14


Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Filemona/1/24


Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Tymoteusza/4/11


Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/1/2


A wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawiali się u niego za nią.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/4/38


I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę; Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/28/8


Minąwszy Mizję, doszli do Troady.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/16/8


Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/16/10

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie