Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

66 - Hebrajczyków 13:16
2021-05-19 16:43:27

A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/13/16

A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/13/16

65 - Mateusza 5:7
2021-05-19 10:37:43

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/7

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/7

64 - 1 Piotra 1:5
2021-05-19 10:33:32

I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/1/5

I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/1/5

63 - Ezechiela 9:4
2021-05-19 10:29:30

I rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezechiela/9/4

I rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezechiela/9/4

62 - Jakuba 1:23
2021-05-18 11:53:13

Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/23

Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/23

61 - Jana 17:13
2021-05-18 11:48:47

Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/17/13

Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/17/13

60 - Filipian 4:4
2021-05-18 08:38:33

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Filipian/4/4

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Filipian/4/4

59 - Przysłow 3:13
2021-05-18 08:36:41

Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Przypowiesci-Salomona/3/19

Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Przypowiesci-Salomona/3/19

58 - 1 Tymoteusza 1:11
2021-05-18 08:33:39

Zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Tymoteusza/1/11

Zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Tymoteusza/1/11

57 - Mateusza 5:3
2021-05-17 09:23:23

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/3

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/5/3

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie